Kody kulturowe wykorzystywane w ukraińskiej sztuce zaangażowanej (na przykładzie prac A. Jermołenki i O. Komjachowa)

Cultural codes used in Ukrainian engaged art (the case of the works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov)

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Uniwersytet Warszawski

Svitlana Romaniuk

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

The socio-political experiences of recent years have contributed to the development of new trends in patriotic and engaged art in Ukraine. The aim of the article is to analyze selected works of two popular Ukrainian graphic artists: Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov. The reproductions we use come from Mystets’kyy Barbakan. Trykutnyk 92. Antolohiya (Мистецький Барбакан. Трикутник 92. Антологія), pub-lished in 2015 in Kiev, as well as from the social media, in which the artists are very active. The presented analy-sis combines cultural and literary aspects. We show the interactions between the national symbols used and ref-erences to texts of culture important for Ukrainians, and at the same time the attempts to modernize them and a combine in a way that forces verification of the current way of thinking and reworking certain forms of cul-ture anew.


Słowa kluczowe:

cultural code, art, image, Ukrainian language, revolution of dignity, Ukraine


CALDWELL, B. (2005), Sztuka rysowania komiksów, Warszawa.   Google Scholar

KOCUR, V./POTAPENKO, O./KUJBIDA, V. [= Коцур, В. П./Потапенко, О. І./Куйбіда, В. В.] (red) (2015), Енцик-лопедичний словник символів культури України. Корсунь-Шевченківський.   Google Scholar

JACKO, J. (2012), Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenomenologiczno-systemowym. W: Maliszewski, W./Korczyński, M./Czerwiński, K. (red.), Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspekty-wa edukacyjna. Toruń, 31-52.   Google Scholar

KOPALIŃSKI, W. (1990), Słownik symboli. Warszawa.   Google Scholar

Mystets’kyy Barbakan (2015), Мистецький Барбакан. Трикутник 92. Антологія. Київ.   Google Scholar

ROMANIUK, S./JAKUBOWSKA-KRAWCZYK, K. (2018), Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji „Мистецький Барбакан: Трикутник 92: Антологія”) (2018). W: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 53, 310-330.
Crossref   Google Scholar

SZCZĘSNA, E. (2007), Poetyka mediów. Warszawa.   Google Scholar

SHEVCHENKO, T. (2003), [= Шевченко, Т.] (2003), Кобзар. Київ.   Google Scholar

TRACH, N. [Трач, Н.] (2015), „Разом – сила!” Риторика українського спротиву. Соціолінгвістичні есеї. Ки-їв.   Google Scholar

ZYDOROWICZ, J. (2004), Polska sztuka krytyczna po 1989 roku. Postmodernizm oporu czy signum temporis z opóźnionym zapłonem? W: Kultura Współczesna. 2, 87-101.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
24.09.2021

Cited By /
Share

Jakubowska-Krawczyk, K., & Romaniuk, S. (2021). Kody kulturowe wykorzystywane w ukraińskiej sztuce zaangażowanej (na przykładzie prac A. Jermołenki i O. Komjachowa): Cultural codes used in Ukrainian engaged art (the case of the works of Andriy Yermolenko and Oleksandr Komjakhov). Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 343–356. https://doi.org/10.31648/pw.6480

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk 
Uniwersytet Warszawski
Svitlana Romaniuk 
Uniwersytet Warszawski