Tom 13 Nr 1 (2022): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Pełny numer
Historia

Ekonomika

Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Svitlana Surhova, Irina Mironova, Olena Faichuk Olena Faichuk
179-192
Opublikowany: 27.06.2022
Kultura i literatura

Język

Danuta Stanulewicz, Ewa Komorowska
287-302
Opublikowany: 27.06.2022
Barbara Rodziewicz
303-314
Opublikowany: 27.06.2022
Aleksander Kiklewicz
331-345
Opublikowany: 27.06.2022
Recenzje