Transformacja systemu radiofonii w Polsce w kontekście zmian w Europie Wschodniej. Analiza pierwszego procesu koncesyjnego

The transformation of the radio system in Poland in the context of changes in Eastern Europe. The analysis of the first licensing process

Urszula Doliwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

This article analyses the first licensing process carried out after the adoption of the Broadcasting Act in Poland in 1992. Great excitement surrounded the award of the first television licenses – especially nationwide licenses. However, this article focuses on an analysis of this process in the case of radio broadcasting. It is based on documents gathered in the Archives of the National Broadcasting Council, particularly on reports of meetings with the candidates for radio broadcasting. The analysis also includes articles published in newspapers. A personal interview with the Vice-Chair of the National Broadcasting Council was also used. The study aimed to determine the shape of the Polish radio market desired by the National Broadcasting Council and the focus of this institution during the first licensing process. The author noted that the Council concentrated on the financial aspects of the submitted applications. This thesis corresponds well with the trend observed by media experts in the transformation of media systems in Eastern Europe in the early 1990s and how market logic prevailed when shaping the new media system.


Słowa kluczowe:

radio, radio history, National Broadcasting Council, media system, media in Central and Eastern Europe


ADAMOWSKI, J. (2002), TRANSFORMACJA ROSYJSKICH ŚRODKÓW MASOWEJ INFORMACJI. W: DOBEK-OSTROWSKA, B. (RED.), TRANSFORMACJA SYSTEMÓW MEDIALNYCH W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ PO 1989 ROKU. WROCŁAW, 35-59.   Google Scholar

BAJOMI‐LÁZÁR, P./BALČYTIENĖ, A./DOBREVA, A. ET AL. (2020), HISTORY OF THE MEDIA IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. IN: ARNOLD, K./PRESTON, P./KINNEBROCK, S. (EDS.), THE HANDBOOK OF EUROPEAN COMMUNICATION HISTORY. NEW YORK, 277-298.
Crossref   Google Scholar

CENTRE FOR MEDIA (2017), CENTRE FOR MEDIA PLURALISM AND MEDIA FREEDOM. IN: MEDIA PLURALISM MONITOR. IN: HTTPS://CMPF.EUI.EU/MEDIA-PLURALISM-MONITOR/ [DOSTĘP: 10.10.2019].   Google Scholar

CHRUŚCIAK, R. (2007), KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI W SYSTEMIE POLITYCZNYM I KONSTYTUCYJNYM. WAR-SZAWA.   Google Scholar

DAWISHA, K./PARROTT, B. (1994), RUSSIA AND THE NEW STATES OF EURASIA: THE POLITICS OF UPHEAVAL. NEW YORK.
Crossref   Google Scholar

IŁOWIECKI, M. (2016, 16 XII), WYWIAD OSOBISTY Z ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO KRRIT W LATACH 1993-1994. WARSZAWA.   Google Scholar

JAKUBOWICZ, K./SÜKÖSD, M. (2014), TWELVE CONCEPTS REGARDING MEDIA SYSTEM EVOLUTION AND DEMOCRATIZA-TION IN POST-COMMUNIST SOCIETIES. IN: JAKUBOWICZ, K./SÜKÖSD, M. (EDS.), FINDING THE RIGHT PLACE ON THE MAP: CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN MEDIA CHANGE IN A GLOBAL PERSPECTIVE. BRISTOL/CHICAGO, 9-40.   Google Scholar

JAKUBOWICZ, K. (2011A), DEMOCRACY AT 20? MANY (UN) HAPPY RETURNS. IN: DOBEK-OSTROWSKA, B./GŁOWACKI, M. (EDS), MAKING DEMOCRACY IN 20 YEARS. WROCŁAW, 11-41.   Google Scholar

JAKUBOWICZ, K. (2011B), MEDIA REVOLUTION IN EUROPE: AHEAD OF THE CURVE. STRASBURG.   Google Scholar

KRRIT (1993), OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA KONCESJI NA ROZPOWSZECHNIANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH. W: RZECZPOSPOLITA. 148, 13.   Google Scholar

KRRIT (1994A), PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI W OPOLU, 24-25 MARCA 1994 ROKU. ARCHIWUM KRRIT, SYGN. 196-14.   Google Scholar

KRRIT (1994B), PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KONCESJĘ NA ROZPO-WSZECHNIANIE OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU RADIOWEGO DROGĄ NAZIEMNĄ – LIST KRRIT DO PREZESA RADY MINI-STRÓW WALDEMARA PAWLAKA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU. ARCHIWUM KRRIT, SYGN. 196-28.   Google Scholar

KRRIT (1994C), PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z DNIA 9 LUTEGO 1994 ROKU. POUFNE SPOTKANIE Z KANDYDATAMI DO NADAWANIA PROGRAMÓW OGÓLNOKRAJOWYCH. ARCHIWUM KRRIT, SYGN. 196-1.   Google Scholar

KRRIT (1994D), PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI WE WROCŁAWIU, 15-16 MARCA 1994. ARCHIWUM KRRIT, SYGN. 194-14 .   Google Scholar

KRRIT (1995A), PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KRRIT Z DNIA 5 STYCZNIA 1995, SYGN. 198-1.   Google Scholar

KRRIT (1995B), SPRAWOZDANIE. W: HTTP://WWW.KRRIT.GOV.PL/DATA/FILES/_PUBLIC/PORTALS/0/SPRAWOZDANIA/SPR1995/SPR1995.PDF [DOSTĘP: 20.05.2019 ].   Google Scholar

LOIT, U./HARRO-LOIT, H. (2012), MEDIA POLICY IN ESTONIA: SMALL MARKET PARADOXES. IN: PSYCHOGIOPOULOU, E. (ED.), UNDERSTANDING MEDIA POLICIES: A EUROPEAN PERSPECTIVE. NEW YORK, 85-99.
Crossref   Google Scholar

KARATNYTSKY, A./MOTYL, A./SCHNETZER, A. (2001), NATIONS IN TRANSIT – 2000-2001: CIVIL SOCIETY, DEMOCRA-CY AND MARKETS IN EAST CENTRAL EUROPE AND THE NEWLY INDEPENDENT STATES. NEW BRUNSWICK / NEW YORK / LONDON.   Google Scholar

PARLAMENT (1989), PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. USTAWA Z 17 MAJA 1989 ROKU O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PRL. W: HTTP://PRAWO.SEJM.GOV.PL/ISAP.NSF/DOCDETAILS.XSP?ID=WDU19890290154 [DOSTĘP: 15.10.2019].   Google Scholar

PARLAMENT (1992), PARLAMENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJ. W: HTTP://PRAWO.SEJM.GOV.PL/ISAP.NSF/DOCDETAILS.XSP?ID=WDU19930070034 [DOSTĘP: 15.10.2019].   Google Scholar

PRICE, M. E./ROZUMILOWICZ, B.,/VERHULST, S. G. (EDS.) (2002), MEDIA REFORM: DEMOCRATIZING THE MEDIA, DE-MOCRATIZING THE STATE. LONDON.
Crossref   Google Scholar

RICHTER, A. (2002), THE PARTIAL TRANSITION: UKRAINE. IN: PRICE, M./ROZUMILOWICZ, B./VERHULST, G. (EDS), MEDIA REFORM. DEMOCRATIZING THE MEDIA, DEMOCRATIZING THE STATE. LONDON.   Google Scholar

ROZUMILOWICZ, B. (2002), DEMOCRATIC CHANGE: A THEORETICAL PERSPECTIVE, IN: PRICE, M./ROZUMILOWICZ, B./ VERHULST, G. (EDS), MEDIA REFORM. DEMOCRATIZING THE MEDIA, DEMOCRATIZING THE STATE. LONDON.   Google Scholar

SMIRNOV, V. (2012), RADIO BROADCASTING IN NEW RUSSIA: SPECIFICS OF STRUCTURE AND PROBLEMS FUNCTIONING. IN: JOURNAL OF RADIO & AUDIO MEDIA. 19 (2), 278-287.
Crossref   Google Scholar

SUKHAREVA, V. [= СУХАРЕВА, В.] (2018), НЕЗАВИСИМОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТИПОЛОГИИ (1991-1995). B: МЕДИА АЛЬМАНАХ. 1 (84), 70-79.
Crossref   Google Scholar

SKOLKAY, A. (2011), MEDIA AND POLITICAL RELATIONS IN SLOVAKIA. IN: DOBEK-OSTROWSKA, B./GŁOWACKI, M. (EDS.), MAKING DEMOCRACY IN 20 YEARS. WROCŁAW, 91-110.   Google Scholar

SPARKS, S./READING, A. (1998), COMMUNISM, CAPITALISM AND THE MASS MEDIA. LONDON.   Google Scholar

WRZESZCZ, M. (2004), MIĘDZY MISJĄ, RYNKIEM A POLITYKĄ. X LAT DZIAŁALNOŚCI KRRIT. WARSZAWA.   Google Scholar

ZAORSKI, J. (1994), STANOWISKO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI W SPRAWIE STACJI RADIOWYCH I TELEWIZYJ-NYCH PRACUJĄCYCH NIELEGALNIE Z DNIA 22 GRUDNIA 1994 ROKU. ARCHIWUM KRRIT, SYGN. 196-31.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
30.06.2021

Cited By /
Share

Doliwa, U. (2021). Transformacja systemu radiofonii w Polsce w kontekście zmian w Europie Wschodniej. Analiza pierwszego procesu koncesyjnego: The transformation of the radio system in Poland in the context of changes in Eastern Europe. The analysis of the first licensing process. Przegląd Wschodnioeuropejski, 12(1), 399–413. https://doi.org/10.31648/pw.6484

Urszula Doliwa 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie