Aleksander Łappa (1802-1869) – ostatni marszałek szlachty guberni mińskiej z wyboru. Część II: Gubernialny marszałek szlachty (1859-1863)

Yury Snapkouski

University of Warmia and Mazury in Olsztyn


Abstrakt

Alexander Łappa held the rank of the Minsk Governorate Marshal of Nobility during a period of widespread social transformations in the Russian Empire and a national and political crisis in the Kingdom of Poland and the Western Governorates. Trying to promote his multifaceted program of reforms in the Belarusian-Lithuanian lands, he relied on deep dialogue with the liberal bureaucratic circles of the Imperial Government and, at the same time, rejected conspiratorial, armed and other kinds of adventurous forms of the national liberation struggle. The polarization among the nobles of the Minsk Governorate increased after the scandalous Noble Elections of 1862. It was aggravated after the outbreak of the January Uprising in the Kingdom of Poland and, connected with it, the growing repressive policy of the civil and military authorities. All of these factors caused Łappa to lose influence in the socio-political life of the nobility and voluntarily resign from his position as marshal.


Słowa kluczowe:

Alexander Łappa, marshal of nobility, elections of the nobility, address, the Minsk Governorate, the Russian Empire, Congress Poland


Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Wilno (BLANW), Dział Rękopisów (DR) [Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilnius, Rankraščių fondas], f. 138, sygn. 1777, Edward Römer, Rocznik na 1862 rok, 229 k.   Google Scholar

Litewski Państwowy Archiwum Historyczny, Wilno (LPAH) [Lietuvos valstybės istorijos archyvas, Vilnius], f. 378, inw. 153, sygn. 113; inw. 160, sygn. 227; inw. 219, sygn. 98.   Google Scholar

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi, Mińsk (NAHB) [Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі, Мінск], f. 142, inw. 1, sygn. 136; f. 588, inw. 1, sygn. 383.   Google Scholar

Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne, Petersburg (RPAH) [Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург], f. 1282, inw. 2, sygn. 1101.   Google Scholar

Bogdanovich, A. Ye. (2012), Ya vsyu zhizn’ stremilsya k svetu. 1. Moi vospominaniya. Mіnsk. [Богданович, А. Е. (2012), Я всю жизнь стремился к свету. 1. Мои воспоминания. Мінск.]   Google Scholar

Cherevin, P. A. (2020), Zapiski generala Cherevina o „pol’skom” myatezhe. Minsk. [Черевин, П. А. (2020), Записки генерала Черевина о „польском” мятеже. Минск.]   Google Scholar

Gieysztor, J. (1913), Pamiętniki z lat 1857-1865. 1. Wilno.   Google Scholar

Hałubowicz, M. (2003), Diariusz z XIX stulecia. Dzienniki Michała Hałubowicza jako źródło historyczne. Januszkiewicz, J. (oprac.). Mińsk.   Google Scholar

Murawyow, M. (2016), Natatki pra kiravannye Pawnochna-Zakhodnim krayem i pra padawlyennye w im buntu. Minsk. [Мураўёў, М. (2016), Нататкі пра кіраванне Паўночна-Заходнім краем і пра падаўленне ў ім бунту. Мінск.]   Google Scholar

Römer, S. (2017), Dziennik spisany 16 kwietnia – 1 czerwca 1863 r. W: Römer, S. Wspomnienia spisane w 1863 roku. Warszawa | Kielce, 135-150.   Google Scholar

Vilenskiy vremennik (1913), Vilenskiy vremennik. VI/1. Milovidov, A. I. (sost.). Vil’na. [Виленский временник (1913), Виленский временник. VI/1. Миловидов, А. И. (сост.). Вильна.]   Google Scholar

Vosstaniye 1863 goda (1964), Vosstaniye 1863 goda: Materialy i dokumenty. Revolyutsionnyy pod’’yem v Litve i Belorussii v 1861-1862 gg. Moskva. [Восстание 1863 года (1964), Восста¬ние 1863 года: Материалы и документы. Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг. Москва.]   Google Scholar

Woyniłłowicz, E. (1931), Wspomnienia 1847-1928. 1. Wilno.   Google Scholar

Wydawnictwo materyałów (1888), Wydawnictwo materyałów do historyi powstania 1863-1864. Tom wstępny. Lwów.   Google Scholar

Fajnhauz, D. (1999), 1863. Litwa i Białoruś. Warszawa.   Google Scholar

Kieniewicz, S. (1972), Powstanie styczniowe. Warszawa.   Google Scholar

Kieniewicz, S. (1986), Dereszewicze 1863. Wrocław etc.   Google Scholar

Przyborowski, W. (1896), Historya dwóch lat. 1861-1862. Z. L. S. (wyd.). 2/V. Kraków.   Google Scholar

Smirnov, A. F. (1963), Vosstaniye 1863 goda v Litve i Belorussii. Moskva. [Смирнов, А. Ф. (1963), Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. Москва.]   Google Scholar

Szpoper, D. (2003), Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862. Gdańsk.   Google Scholar

Śliwowska, W. (1997-1998), Skarżyński Dionizy. W: Polski słownik biograficzny. XXXVIII. Warszawa | Kraków, 97-98.   Google Scholar

Szpoper, D. (2014), Politicheskiye initsiativy shlyakhty Podol’skoy i Minskoy guberniy nakanune Pol’skogo vosstaniya 1863 goda. W: Vestnik istorii, literatury, iskusstva. 9, 211-221. [Шпопер, Д. (2014), Политические инициативы шляхты Подольской и Минской губерний накануне Польского восстания 1863 года. W: Вестник истории, литературы, искусства. 9, 211-221.]   Google Scholar

Ulasavyets, Ya. V. (2014), Sproba wdzyelu pradvadzitsyelyaw dvaranstva w farmiravanni wradavay palityki w dachynyenni da byelaruskikh hubyernyaw u 1855-1863 hh. W: Pratsy histarychnaha fakul’teta BDU: Navukovy zbornik. Korshuk, U. K. (adk. red.). Minsk, 129-141. [Уласавец, Я. В. (2014), Спроба ўдзелу прадвадзіцеляў дваранства ў фарміраванні ўрадавай палітыкі ў дачыненні да беларускіх губерняў у 1855-1863 гг. W: Працы гістарычнага факультэта БДУ: Навуковы зборнік. Коршук, У. К. (адк. рэд.). Мінск, 129-141.]   Google Scholar

Zhytko, A. P. (2003), Dvaranstva Byelarusi pyeryyadu kapitalizmu. 1861-1914 hh.: Manahrafiya. Minsk. [Жытко, А. П. (2003), Дваранства Беларусі перыяду капіталізму. 1861-1914 гг.: Манаграфія. Мінск.]   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
24.12.2023

Cited By /
Share

Snapkouski, Y. (2023). Aleksander Łappa (1802-1869) – ostatni marszałek szlachty guberni mińskiej z wyboru. Część II: Gubernialny marszałek szlachty (1859-1863). Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(2), 9–28. https://doi.org/10.31648/pw.9699

Yury Snapkouski 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn