Sowiecko-polskie relacje wojskowo-polityczne na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej

Jarosław Wołkonowski

University of Bialystok


Abstrakt

The Polish underground in the Wilno region made three attempts to reach an agreement with the Soviet occupier, who was a major player in the anti-Nazi coalition. The question of Poland’s borders after World War II was a key hurdle to the Soviet-Polish agreement. The Polish government-in-exile could not maintain diplomatic relations with the Soviet Union during the decisive period, which made it difficult to find local agreements of the Polish underground in the Wilno region with “an ally of our allies”. In its relations with the Polish underground in the Wilno region, the Soviet command hypocritically used the Soviet-
-Polish talks to accomplish its goal – the destruction of the Polish underground.


Słowa kluczowe:

World War II, Wilno region, Polish independence underground, Polish talks, borders of Poland, soviet deception, disarmament


Bednarczuk, L. I. (2007), Od Naroczy do Niemna. Relacje partyzantów Kmicica-Łupaszki-Ronina Armii Krajowej na Wileńszczyźnie III.43-VII.44, maszynopis.   Google Scholar

Bohdanowicz, J. | Christa, O. (1989), Życiorysy dowódców i kalendaria działalności brygad. Gdańsk.   Google Scholar

Hołub, C. (1991), Okręg Poleski ZWZ-AK w latach 1939-1944. Zarys dziejów. Warszawa. Łuczaj, A. (1990), Kronika Brygady „Kmicica”. W: Wileński Przekaz. 1, 8-21.   Google Scholar

Pasierbska, H. (1993), Ponary. Wileńska Golgota. Sopot.   Google Scholar

Piskunowicz, H. (1990), Wykaz poległych żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego w okresie 1943-1944. Gdańsk.   Google Scholar

Szyłeyko, J. Z. (1992), Lepsza strona czasu. Londyn.   Google Scholar

Tomkiewicz, M. (2008), Zbrodnia w Ponarach 1941-1944. Warszawa.   Google Scholar

Wardzyńska, M. (1996), Mord popełniony latem 1943 r. przez partyzantów radzieckich na żołnierzach z oddziału „Kmicica”. W: Pamięć i Sprawiedliwość. 39, 134-150.   Google Scholar

Wasilewski, A. | Christa, O. | Sobolewski, H. (1992), Recenzja „polskich” rozdziałów książki dra R. Koraba-Żebryka „Operacja Wileńska AK”. Wileński Przekaz. Suplement. Gdańsk.   Google Scholar

Wołkonowski, J. (1996), Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939-1945. Warszawa.   Google Scholar

Wołkonowski, J. (2021), Pierwszy partyzancki oddział „Kmicica” na Wileńszczyźnie, W: Grott,
Crossref   Google Scholar

O. | Perłakowski, A. (red.), Żołnierze Armii Krajowej na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej. Kraków, 181-210.   Google Scholar

Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, (1973), t. II, czerwiec 1941 ‒ kwiecień 1943.   Google Scholar

Londyn. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, (1976), t. III, kwiecień 1943 ‒ lipiec 1944   Google Scholar

Londyn. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, (1989), t. VI, Uzupełnienia. Londyn.   Google Scholar

Monitor Polski (1939), nr 213, Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1939 roku. Paryż.   Google Scholar

Polskie Siły Zbrojne (1986), Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, cz. 4. Londyn,   Google Scholar

Dyrektywa Naczelnego Wodza z dnia 17 września 1939 roku, 566-567.   Google Scholar

Zestawienie najważniejszych umów i porozumień międzynarodowych dotyczących stosunków pomiędzy Polską, Niemcami i Rosją Sowiecką w latach 1922-1939, (2009), Kancelaria Senatu RP. Warszawa.   Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum W. Sikorskiego w Londynie (IPSM) Sygn. PRM (Prezydium Rady Ministrów) 47, „Gwałty litewskie”, Sygn. PRM (Prezydium Rady Ministrów) 87, Załącznik nr 2, 30.   Google Scholar

Instytut Polski i Muzeum W. Sikorskiego w Londynie (IPSM) Sygn. PRM (Prezydium Rady Ministrów) 47, „Gwałty litewskie”, 31. Sygn. PRM (Prezydium Rady Ministrów) 87, Załącznik nr 2, 30.   Google Scholar

Archiwum Narodowe Białorusi (ANB) [Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ)] Sygn. F. 4, Op 33a, T 488, Informacja o polskim legionie Kmicica, 188-190. Sygn. F. 4, Op 33a, T 487, O rozmowach przeprowadzonych między przedstawicielami brygady partyzanckiej im. Gastełło i przedstawicielami dowództwa polskiej partyzanckiej brygady pułkownika „Łupaszki”, 63-68. Sygn. F. 4, Op 33a, T 487, Sprawozdanie o rozmowach z przedstawicielami Wileńskiego Centrum, dowodzącym na terytorium BSSR, tak zwanymi polskimi partyzantami, 69-73. Sygn. F 4, Op 33a, T 487, Odpowiedź dla dowódcy partyzanckiej brygady im. Gastełło, działającej na terytorium województwa wileńskiego Rzeczypospolitej Polskiej, 75. Sygn. F 4, Op 33a, T 487, Odezwa do ludności rejonów oszmiańskiego, smorgońskiego i Świrskiego obwodu wilejskiego, 85-86. Sygn. F 3500, Op 2, T 49, O sytuacji w rejonie oszmiańskim obwodu wilejskiego, 291-294.   Google Scholar

Studium Polski Podziemnej w Londynie (SPP) Sygn. 3.1.1.2., Raport nr 1. O sytuacji społeczeństwa polskiego pod okupacją niemiecko-litewską na terenie Generalnego Okręgu Litwy (Ostland), 1-4. Sygn. 3.4.2., Awanse i odznaczenia, Depesza nr 202, L. dz. 13125. Sygn. B I, Wpływ nr 3794, J. Dobrzański, Relacja dotycząca zorganizowania i działalności Biura Informacji i Propagandy Wileńskiego Okręgu AK, 100. Sygn. B I, Wpływ nr 4379/4, Rozkaz Komendy Okręgu organizowania Korpusu AK na podstawie porozumienia z dowództwem 3 Frontu Białoruskiego, 3-7.   Google Scholar

Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu (ZNO) Sygn. 16644/II, T1-T3, Z. Brodzikowski, Legitymacja żołnierzy AK, 41.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
26.06.2023

Cited By /
Share

Wołkonowski, J. (2023). Sowiecko-polskie relacje wojskowo-polityczne na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej. Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), 175–187. https://doi.org/10.31648/pw.9030

Jarosław Wołkonowski 
University of Bialystok