Współpraca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z ukraińskim Uniwersytetem Pedagogicznym w Berdiańsku – krótki epizod z historii wymiany naukowej, dydaktycznej i kulturalnej

Józef Górniewicz
Abstrakt

In the article, I analyse the effects of scientific, didactic and cultural cooperation between the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland) and the Pedagogical University in Berdiansk (Ukraine). After Poland’s accession to the European Union in 2004, Polish institutions of higher education became interesting potential partners for universities in independent Ukraine. Together with other universities in Western and Central Europe, they create a common educational space – a political, educational and cultural project. Scientific and educational aspirations, as well as great opportunities for creating the value of culture by the academic communities of Ukraine, have become the content of international cooperation of these universities. The University of Warmia and Mazury in Olsztyn has established 30 contacts with universities from Ukraine. In the article, I discuss the results of this cooperation with one of them – the Pedagogical University of Berdiansk.


Słowa kluczowe:

Iniversity, common educational space in Europe, international cooperation in science, student exchange, academic culture, symbolic culture


Achremczyk, S. (2009), Nauk przemożnych perła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1999-2009. Olsztyn.   Google Scholar

Borowski, J. (1979), Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Olsztyn.   Google Scholar

Chłosta, J. (1999), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969-1999. Olsztyn.   Google Scholar

Cieślak-Wróblewska, A. (2022), Wojna przeciw Ukrainie to skutki na lata. W: Rzeczpospolita. 80.   Google Scholar

Duksa, P. (2009), Dziesięć lat działalności Wydziału Teologii UWM 1999-2009. Olsztyn.   Google Scholar

Górniewicz, J. (2016), Memoria Universitatis – Pamięć uniwersytetu. Toruń.   Google Scholar

Górniewicz, S. | Achremczyk, S. (red.) (2010), Sześćdziesięciolecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie. Olsztyn.   Google Scholar

Hryciuk, R. (1980), U progu trzydziestolecia Akademii. Olsztyn.   Google Scholar

Krzymowski, T. | Stefańczyk-Krzymowska, S. (2021), Powstanie i działalność Olsztyńskiego Forum Nauki w latach 1990-2020. Olsztyn.   Google Scholar

Kwiatkowska-Ratajczak, M. (2002), Metodyka konkretu: o wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów. Poznań.   Google Scholar

Łukaszewicz, B. (1999), U źródeł uniwersytetu 1993-1999. Olsztyn. Popper, K. R. (1977), Logika odkrycia naukowego. Warszawa.   Google Scholar

Popper, K. R. (1999), Droga do wiedzy – domysły i refutacje. Warszawa. Read, H. (1976), Wychowanie przez sztukę. Wrocław.   Google Scholar

Sajdak-Burska, A. (2013), Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania nauczycieli akademickich. Kraków.   Google Scholar

Stopka, K. (2005), Wdzięczność ma długą pamięć. Kraków.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
26.06.2023

Cited By /
Share

Górniewicz, J. (2023). Współpraca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z ukraińskim Uniwersytetem Pedagogicznym w Berdiańsku – krótki epizod z historii wymiany naukowej, dydaktycznej i kulturalnej. Przegląd Wschodnioeuropejski, 14(1), 123–133. https://doi.org/10.31648/pw.9026

Józef Górniewicz