Okoliczności zerwania przez Związek Sowiecki stosunków dyplomatycznych z Polską w kwietniu 1943 r.

Janusz Zuziak

Jan Długosz University in Częstochowa


Abstrakt

The article focuses on the circumstances of the USSR’s breaking off diplomatic relations with Poland in April 1943. The main research problem is the sequence of events in the Polish-Soviet relations in the period from July 1941, i.e. from the signing of the Sikorski-Majski pact, to April 1943, which consequently led to their breaking. The theoretical basis is constituted by the source documents and the basic literature on the subject. The primary research method was a critical analysis of sources and literature. On the basis of the conducted research, the author argues that the matter of the graves of the Polish officers murdered in Smolensk was only a pretext to make a decision to break off the diplomatic relations with the government of General Władysław Sikorski by the USSR and to start cooperation with Polish communists gathered in the Union of Polish Patriots.


Słowa kluczowe:

WW II, Katyń, Polish-Soviet relations, Polish Army in The Soviet Union, Sikorski, Stalin


ANDERS, W. (1992), Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1946. Lublin.   Google Scholar

BABIŃSKI, W. (1967), Przyczynki historyczne do okresu 1939-1945. Londyn.   Google Scholar

KERSTEN, K. (1990), Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948. Poznań.   Google Scholar

KOMOROWSKI, K. (red.) (2011), Sprawa Katynia. Warszawa.   Google Scholar

MITKIEWICZ, L. (1968), Z generałem Sikorskim na obczyźnie. Fragmenty wspomnień. Paryż.   Google Scholar

RACZYŃSKI, E. (1960), W sojuszniczym Londynie: dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 1939-1945. Londyn.   Google Scholar

ROSEN-ZAWADZKI, K. (1971), Na osi Londyn – Moskwa (maj 1940 – czerwiec 1941). W: Studia z dziejów ZSRR i Europy Wschodniej. VII, 89-126.   Google Scholar

SKRABACZ, A. (red.) (2012), Od Buzułuku do Pahlevi. Polskie Siły Zbrojne w ZSRR i na Bliskim Wschodzie 1941-1943, Warszawa.   Google Scholar

SZEREMIETIEW, R. (2006), Katyń – prawda, której nie zdołano zataić... W: Grot. Zeszyty Historyczne. VII (27), 5-13.   Google Scholar

ŚLUSARCZYK, J. (2001), Stosunki polsko-sowieckie w latach 1939-1945. Toruń.   Google Scholar

TEBINKA, J. (2013), „Wielka Brytania dotrzyma lojalnie swojego słowa”. Winston S. Churchill a Polska. War-szawa.   Google Scholar

WAWER, Z. (2012), Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942. Warszawa.   Google Scholar

WIECZORKIEWICZ, P. (2014), Między dwoma wrogami. Studia i publicystyka. Łomianki.   Google Scholar

ZUZIAK, J. (1997), Generał Marian Kukiel 1885-1973. Żołnierz, historyk, polityk. Pruszków.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
08.01.2023

Cited By /
Share

Zuziak, J. (2023). Okoliczności zerwania przez Związek Sowiecki stosunków dyplomatycznych z Polską w kwietniu 1943 r. Przegląd Wschodnioeuropejski, 13(2), 201–215. https://doi.org/10.31648/pw.8459

Janusz Zuziak 
Jan Długosz University in Częstochowa