Migracje zarobkowe Polaków w kontekście brexitu

Gainful Migrations of Poles in the Context of Brexit

Roman Kisiel

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-3282-1378

Wiesława Lizińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-6957-2846

Paulina Rosochacka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The purpose of the work was to diagnose the scale of the phenomenon of labor migration of Poles to Great Britain. Data on population flows were used (emigration, immigration and migration balance) in 2004–2014. An attempt was also made to diagnose migration changes caused by the Brexit referendum. For this purpose, data were used in the years 2014–2016. The secondary data from Eurostat, the Macroeconomic Data Bank and Demographic Year 2017 (CSO) were used to analyze and assess the phenomenon of migration in the analyzed periods. The majority of migrant workers came to the British Isles in 2006. In the following years, interest in going abroad for long-term was not so great. There were definitely more Polish residents who decided to go for a short-term than for long-term. Another such a big interest in going for longterm to Great Britain took place in 2013. This tendency did not last too long. The referendum did not have a big impact on the short-term migra-tion. However, it reduced the willingness to go away for long-term.


Słowa kluczowe:

migration     gainful migration     Brexit     European Union     Great Britain


Borońska-Hryniewiecka, K. (2016), Wpływ Brexitu na sytuację imigrantów ekonomicznych w Wielkiej Brytanii: implikacje dla Polski i polskich obywateli. W: Biuletyn, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 24, 1–2.

Byczek, R. (2014), Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii i jej wpływ na rozwój turystyki przyjazdowej Brytyjczyków do Polski. W: Turystyka i Rekreacja. 14, 123–135.

Duszczyk, M./Wiśniewski, J. (2006), Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku. Warszawa.

Fihel, A. (2007), Najnowsza migracja z Polski do Wielkiej Brytanii. W: Biuletyn Migracyjny. 12, 1–6.

Grabowska-Lucińska, I./Okólski M., (2009), Emigracja ostatnia. Scholar, Warszawa.

Kaczmarczyk, T. (2015), Migracja – charakterystyka zjawiska. W: Zeszyty Naukowe Państwowej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 16/3, 7–15.

Kuciński, K. (2004), Migracje w teorii ekonomii. International. W: Journal of Management and Economics. 15, 8–20.

Kundera, J. (2017), Brexit. Wrocław.

Nowotnik, D. (2011), Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. W: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 18, 59–69.

Piklikiewicz, M. (2000), Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków. Warszawa.

Podgórzańska, R. (2016), Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii w latach 2004–2016. Implikacje dla stosunków polsko-brytyjskich. W: Przeszłość Demograficzna Polski. 3, 177–204.

Siek, E./Bednarczyk, J. L. (2009), Kryzys ekonomiczny a migracje ludności Polski do wybranych krajów. W: Rocznik Żyrardowski. 7, 161–172 .

Tomaszewski, J. (2015), Wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii. W: Kwartalnik: Bezpieczeństwo Narodowe. 36, 25–40.

Woźniak, R. B. (1999) Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego. Szczecin.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2019

Cited By /
Share

Kisiel, R., Lizińska, W., & Rosochacka, P. (2019). Migracje zarobkowe Polaków w kontekście brexitu: Gainful Migrations of Poles in the Context of Brexit. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 129–137. https://doi.org/10.31648/pw.4509

Roman Kisiel 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-3282-1378
Wiesława Lizińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-6957-2846
Paulina Rosochacka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie