Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej)

Roman Kisiel

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kamil Graszkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The aim of this study is to compare the investment attractiveness of six selected countries of Central and Eastern Europe, namely Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus and Ukraine. The basic data used to examine the level of investment attractiveness in these countries were the basic macroeconomic indicators, i.e. the level of GDP in global and per capita terms, average salary, inflation and unemployment rate. In the next step, international economic rankings were used, as a result of which it was possible to classify the countries in perspective of their competitiveness, prevailing legal regulations for running a business and the scope of economic freedom.


Słowa kluczowe:

investment attractiveness     foreign direct investments     Central and Eastern Europe


Dunning, J. H. (1979), Explaining Changing patterns of International Production. W: Defense of the Eclectic Theory. Oxford Bulletin of Economic and Statistics. Oxford, 269–295

Dunning, J. H. (2000), The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity. W: International Business Review, 163–190.

European Bank (2009), European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 2009.

Freedom House (2003; 2007; 2011), Freedom House, Nations in Transit 2003, 2007, 2011.

Karaszewski, W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: Polska na tle świata. Toruń.

Karaszewski, W. (red.) (2016), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza. Toruń.

Kłysik-Uryszek, A. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw działających w Polsce – wstępne wyniki badań. W: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu

Gdańskiego. 31, 631–643.

Lizińska, W. (2012), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych). Olsztyn.

The Heritage Foundation (2017), The Heritage Foundation, Index of Economic Freedom 2017.

The World Bank (2016), The World Bank, Doing Business 2017.

World Economic Forum (2016), World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2016–2017.
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Kisiel, R., & Graszkiewicz, K. (2018). Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej). Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 33–48. https://doi.org/10.31648/pw.3264

Roman Kisiel 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kamil Graszkiewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie