Tadeusz Czacki jako ekonomista z Wołynia. Selektywny przegląd dorobku

Tadeusz Czacki as an Economist from Volhynia. Selective Review of Achievements

Adam Oleksiuk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-1796-8125


Abstrakt

Tadeusz Czacki (1765–1813) was born in Volhynia. He was a Polish economist, historian, educator, bibliographer, numismatist, creator and organizer of the Volhynian school. From among the numerous works he published this publication focuses only on the economic themes of his writings. The most important views and postulates advocated by Tadeusz Czacki regarding economy are discussed, including tax and monetary issues and Poland’s international trade with selected partners. An important contribution of the analysed author were also his efforts to develop statistical reporting of Poland. The study presents Tadeusz Czacki as an economist, economic activist, propagator of economic knowledge and a precursor of its teaching in the Volhynian school (the Liceum Krzemienieckie).


Słowa kluczowe:

Tadeusz Czacki     Volhynia     Volhynian school (the Liceum Krzemienieckie)     political economy     fiscal (tax) policy     monetary policy     international trade     economic education


Czacki, T. (1805), Mowa Jasnie Wielmoznego Tadeusza Czackiego […] dnia 1 octobra 1805 roku, przy otwarciu Gymnazium Wołynskiego w Krzemiencu, miana. URL: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=136991.

Danielewiczowa, M. (1937), Życie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego, Wydawnictwa Kasy im. Mianowskiego Instytutu Pobierania Nauki. Warszawa. URL: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=24273&from=FBC.

Danowska, E. (2006), Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem. W: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 17–23.

Danowska, E. (2009), „Dziennik Handlowy” 1786–1793 w świetle literatury przedmiotowej. W: Rocznik Historii Prasy Polskiej. XII, 89–106.

Dzieła Tadeusza Czackiego, t. 1 (1843), zebrane i wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Poznań. URL: https://polona.pl/item/dziela-tadeusza-czackiego-t-1,NzkzMTkz/3/#info:metadata.

Dzieła Tadeusza Czackiego, t. 2 (1844), O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszym statucie dla Litwy 1529, zebrane i wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Poznań. URL: https://polona.pl/item/dziela-tadeusza-czackiego-t-2,NzkyOTY0/146/#info:metadata.

Dzieła Tadeusza Czackiego, t. 3 (1845), zebrane i wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Poznań. URL: https://polona.pl/item/dziela-tadeusza-czackiego-t-3,Nzk1NDA0/2/#info:metadata.

Frydrychowicz, G. (1959), Stanisław Kłokocki: w kręgu Puław. W: Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. 50/3–4, 297–319.

Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna: z Tadeuszem Czackim, Wizytatorem Nadzwyczajnym Szkół w Guberniach Wołyńskiej, Podolskiej i Kijowskiej przedsięwzięta w celu urządzenia Instytutów Naukowych i Pomnożenia Oświecenia Publicznego w trzech rzeczonych guberniach, T. 3 (1844), z rękopismu wydał Ferdynard Kojsiewicz. Kraków. URL: https://polona.pl/item/x-hugona-kollatajakorrespondencya-listowna-z-tadeuszem-czackim-wizytatorem,ODE4MjQ5Mjc/4/#info:metadata.

Knot, A. (1937), Czacki Tadeusz (1765–1813). W: Polski słownik biograficzny. IV–1/16, 144–146.

Krausha, A. (1901), Tadeusz Czacki. W: Krausha, A., Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX, T. I. Warszawa. URL: https://pl.wikisource.org/wiki/Album_biograficzne_zas%C5%82u%C5%BConych_Polak%C3%B3w_i_Polek_wieku_XIX/Tom_pierwszy/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.

Langier, C. (1999-2001), Tadeusz Czacki jako historyk. W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 8/10, 145–157.

Malthus, T. R. (2013), Prawo ludności. Warszawa.

Smith, A. (2015), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa.

Węglicka, K. (2015a), Wielcy Kresowiacy. Warszawa.

Węglicka, K. (2015b), Polacy z Kresów. Znani i nieznani. Warszawa.

Zabieglik, S. (2002), Adam Smith’s Political Economy in Poland. Review of the Problem. W: Argumenta Oeconomica. 2(13), 30–37.
Pobierz


Opublikowane
30.06.2019

Cited By /
Share

Oleksiuk, A. (2019). Tadeusz Czacki jako ekonomista z Wołynia. Selektywny przegląd dorobku: Tadeusz Czacki as an Economist from Volhynia. Selective Review of Achievements. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 187–199. https://doi.org/10.31648/pw.4513

Adam Oleksiuk 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-1796-8125