Tom 8 Nr 1 (2017): Przegląd WschodnioeuropejskiProblematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnioeuropejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społecznokulturowego dawnej Rzeczpospolitej Polskiej.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych. Publikacji w czasopiśmie będzie sprzyjać także cytowanie lub przywołanie w przypisach bibliograficznych artykułów wcześniej opublikowanych na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”.


Historia

Yevgeniya Stroganova
91-99
Opublikowany: 01.07.2017
Ekonomika

Zbigniew Klimiuk
141-157
Opublikowany: 01.07.2017
Społeczeństwo, stosunki międzynarodowe

Elina Asriyan
161-172
Opublikowany: 01.07.2017
Ludmila Baeva
173-184
Opublikowany: 24.03.2019
Edukacja

Bibigul Almurzaeva, Orynkul Shunkeeva, Altnay Zhaytapova
313-323
Opublikowany: 01.07.2017
Kultura i literatura

Alexandra Pletneva
249-269
Opublikowany: 01.07.2017
Natalia Tomczewska-Popowycz
271-280
Opublikowany: 01.07.2017
Guzel Golikova, Irina Khairova
289-299
Opublikowany: 01.07.2017
Język

Gulnara Suyunova, Olga Andryuchshenko
227-236
Opublikowany: 01.07.2017