Ekonomista z Wilna - dorobek naukowy Władysława Mariana Zawadzkiego

Zbigniew Klimiuk

(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie


Abstrakt

Wladysław Marian Zawadzki (1885–1939), was born in Vilno, Polish economist, Minister of Treasure (1932–1935), pioneered mathematical economics in Poland (the Walrasian mathematical economist). The conservative professor of economics at the School of Commerce (SGH) in Warsaw and the Stefan Batory University of Wilno (1919–1931). The SGH had at this time the stronger team of theoreticians. It was led by Wladyslaw Zawadzki. He was a very thorough exposition of J.M. Keynes’s monetary analisis, contrasting it with his earlier ideas in the Treatise on Money and the Tract on Monetary Reform. Zawadzki regretted Keynes’s etatism but comforted himself and his readers that Keynes had changed his mind at least twice before The General Theory.


Słowa kluczowe:

W.M. Zawadzki     Wilno     mathematical economy     economic equilibrium     the theory of the production     public and private enterprise     doctrins of economics


Bochenek, M. (2008), Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce. Uniwersytet Mikołaja Kopernika [rozprawa habilitacyjna]. Toruń.

Bochenek, M. (2010), Korzyści z matematyzacji ekonomii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W: Zeszyty Naukowe. 8, 35–54.

Landau, Z. (1980), Władysław Zawadzki (1885–1939). Ekonomista – polityk – minister skarbu. W: Przegląd Historyczny. 4, 753–772.

Płaczek, J. (2000), Poczet wybitnych polskich ekonomistów polskich XVIII–XX stulecia. Warszawa.

Zawadzki, W. (1914), Zastosowanie matematyki do ekonomii politycznej. Wilno.

Zawadzki, W. (1922), Przedsiębiorstwo państwowe jako forma organizacyjna produkcji. W: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny. 3, 470–472.

Zawadzki, W. (1923), Teoria Produkcji. Próba zbadania społecznych warunków produkcji. Warszawa / Kraków / Lublin etc.

Zawadzki, W. (1926), Postulaty ochrony robotnika, a konkretne warunki gospodarcze. Kraków.

Zawadzki, W. (1927), Polska polityka socjalna a gospodarstwo społeczne. Kraków.

Zawadzki, W. (1936a), Nowa teoria pieniądza Keynesa. W: Ekonomista. 3, 68–85.

Zawadzki, W. (1936b), Zmiany poziomu cen pod wpływem naruszenia równowagi podaży i popytu. W: Ekonomista. 3, 3–17.

Zawadzki, W. (1938a), Dwie koncepcje równowagi ekonomicznej. W: Ekonomista. 3, 3–20.

Zawadzki, W. (1938b), Manipulowanie pieniądzem jako narzędzie polityki gospodarczej. Kraków.

Zawadzki, W. (1939), Rozwój teorii pieniężnych w ostatnich czasach. W: Ekonomista. 1, 9–29.

Zawadzki, W. (1965), Polityka finansowa w okresie 1931–1935. W: Kwartalnik Historyczny. 1, 130–151.
Pobierz


Opublikowane
01.07.2017

Cited By /
Share

Klimiuk, Z. (2017). Ekonomista z Wilna - dorobek naukowy Władysława Mariana Zawadzkiego. Przegląd Wschodnioeuropejski, 8(1), 141–157. https://doi.org/10.31648/pw.3609

Zbigniew Klimiuk 
(Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie