Czasopismo Acta Neophilologica jest wydawane od roku 1999. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. (więcej)

  • Częstotliwość wydań : 2/rok
  •  
  • ISSN: 1509-1619 (Print)
  •  
  • DOI: 10.31648.
  •  
 
 


h5Index
2

Index Copernicus
54,57 - 2017


  • CEJSH
  • ERIH plus
  • Index Copernicus
  • BazHum

Pobieranie

CAŁY NUMER