W półroczniku Acta Neophilologica, ukazującym się od roku 1999, publikowane są artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, konfrontatywnym i porównawczym. Obowiązującymi językami publikacji są język polski, rosyjski, angielski i niemiecki. Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.). (więcej)

Czasopismo Acta Neophilologica nie pobiera opłaty za publikację artykułów oraz oferuje darmowy dostęp do opublikowanych tekstów.

Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

    

ISSN: 1509-1619 (Print) ISSN: 2450-0852 (Online)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEJSH
  • ERIH plus
  • Index Copernicus
  • BazHum
  • CEEOL
  • POL-index
  • CEON Biblioteka Nauki
  • ISSN Portal

h5Index
2

MNISW
40

Index Copernicus
100,00 - 2019