W półroczniku Acta Neophilologica, ukazującym się od roku 1999, publikowane są artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, konfrontatywnym i porównawczym. Obowiązującymi językami publikacji są język polski, rosyjski, angielski i niemiecki. Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.). (więcej)


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
 • Częstotliwość wydań : 2/rok
 •  
 • ISSN: 2450-0852 (Online)
 •  
 • ISSN: 1509-1619 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 

Informacja dla autorów!

2020-07-17

 

Teksty zgłaszane w 2021 roku będą zakwalifikowane do numerów 1 i 2/2022.h5Index
2

MNISW
40

Index Copernicus
100,00 - 2019


 • CEJSH
 • ERIH plus
 • Index Copernicus
 • BazHum
 • CEEOL
 • POL-index
 • CEON Biblioteka Nauki
 • ISSN Portal