W półroczniku Acta Neophilologica, ukazującym się od roku 1999, publikowane są artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, konfrontatywnym i porównawczym. Obowiązującymi językami publikacji są język polski, rosyjski, angielski i niemiecki. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 2/rok
 •  
 • ISSN: 1509-1619 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


h5Index
2

Index Copernicus
54,57 - 2017


 • CEJSH
 • ERIH plus
 • Index Copernicus
 • BazHum
 • CEEOL
 • POL-index
 • PBN