O czasopiśmie

Opis

Czasopismo Acta Neophilologica jest wydawane od roku 1999. Założycielem i pierwszym Redaktorem Naczelnym rocznika był prof. zw. dr hab. Albert Bartoszewicz, kolejnymi redaktorami - prof. zw. dr hab. Walenty Piłat, dr hab. Grzegorz Ojcewicz, dr hab. Iwona Anna Ndiaye. Od roku 2014 tę funkcję pełni dr hab. Joanna Orzechowska. Skład Kolegium Redakcyjnego systematycznie powiększa się o filologów z wiodących ośrodków Polski, Rosji (Syktywkar, Jekaterynburg), Ukrainy (Kijów), Austrii (Graz), Niemiec (Erlangen) i USA (Los Angeles). Od 2012 pismo wydawane jest co pół roku. MNiSW przyznawało czasopismu w kolejnych latach punkty: 2007 - 4; 2009a - 4; 2009b - 6; 2010a - 9; 2013 - 4; 2015 - 8.Wydawcą czasopisma od początku istnienia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Czytelnia z numerami archiwalnymi znajduje się na stronie Wydawnictwa UWM: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/wydawnictwo2/sklep/informacje/czasopisma/93.html

Cel i zakres tematyczne

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc.