Gdzie się podziała kość „sakralna”? Uwagi na temat genezy terminów medycznych w językach europejskich

Siarhei Kandrychyn

Miński Szpital Obwodowy


Abstrakt

The study concerns the origin of anatomical term (os sacrum) in European languages. The occurrence of this term among European countries demonstrates an obvious dichotomy: on the one side, in European countries belonging to the Romance language group (the south and west of the continent) the Latin wording has been preserved, thus, on the other, in European countries lying to the north and east of Germany the peculiar tracing of the German language was used. The study provides further arguments for asserting that the intensity of synonymy in terminology may indicate the historical region of their origin.


Słowa kluczowe:

anatomical terms, sacrum, origin, European languages


Sugar Oscar. 1987. How the Sacrum Got Its Name «JAMA» Vol.257, nr 15:2061-2063.
Crossref   Google Scholar

Varga Ewa K. 2018. Motivaciya «krest» v nazvanii krestca v slavyanskih yazykach. «Studia Slavica» nr 1:163–169. [Варга Эва. К. 2018. Мотивация «крест» в названии крестца в славянских языках. «Studia Slavica» nr 1:163–169].
Crossref   Google Scholar

Ojuma Naomi, Loukas Marios. 2018. The Intriguing History of the Term Sacrum. «The Spine Scholar» nr1: 17-18.
Crossref   Google Scholar

Popiołek Barbara. 2013. Z problematyki kalk językowych w terminologii anatomicznej (na materiale chorwackim). «Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie» nr 2:45-53.   Google Scholar

Fedina Elena A. 2017. K probleme sinonimii v medicinskoj terminologii. «Vestnik TGPU» nr 6: 85–89. [Федина Елена А. 2017. К проблеме синонимии в медицинской терминологии. «Вестник ТГПУ» nr 6: 85–89].
Crossref   Google Scholar

Jankowiak Lucyna. A. 2015. Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku (na podstawie „Słownika terminologii lekarskiej polskiej” z 1881 roku). Warszawa: Instytut Slawistyki PAN.
Crossref   Google Scholar

Masłowski Jan. 1977. Polskie słownictwo lekarskie.Wrocław: Ossolineum.   Google Scholar

Bańko Mirosław, Svobodová Diana, Ràczaszek-Leonardi Joanna, Tatjewski Marcin. 2016. Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Crossref   Google Scholar

Doroszewski Witold. 1962. O kulturę słowa. Poradnik językowy. Warszawa: PIW. (s. 19).   Google Scholar

Morciniec Norbert. 2015. Historia języka niemieckiego., Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-05-15

Cited By /
Share

Kandrychyn, S. (2022). Gdzie się podziała kość „sakralna”? Uwagi na temat genezy terminów medycznych w językach europejskich. Acta Neophilologica, 1(XXIV), 69–74. https://doi.org/10.31648/an.6617

Siarhei Kandrychyn 
Miński Szpital Obwodowy