Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
10-725 Olsztyn
ul. Kurta Obitza 1, p. 304
acta.neophilologica@gmail.com


Główna osoba do kontaktu

Joanna Orzechowska
dr hab.
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tel. 89 524 63 69

Wsparcie techniczne