Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-725 Olsztyn
ul. Kurta Obitza 1, p. 304
acta.neophilologica@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Joanna Orzechowska
Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
89 524 63 69

Wsparcie techniczne