Kontakt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-725 Olsztyn
ul. Kurta Obitza 1, p. 304
aneta.jachimowicz@uwm.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

prof. ucz. dr hab. Aneta Jachimowicz
Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
+ 48 664768470

Wsparcie techniczne