Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE 

Redaktor naczelna: dr hab. Joanna Orzechowska
Sekretarz redakcji: dr Joanna Nawacka
Redaktorzy językowi: dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM

Redaktorzy tematyczni:
Językoznawstwo i glottodydaktyka: prof. Alla Kamalova
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo: dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM

RADA NAUKOWA 

Franciszek Apanowicz (Gdańsk, Poland)
Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Józef Darski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)
Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland)
Joanna Kokot (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland)
Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland)
Mikhail Melikhov (Syktyvkar State University, Russia)
Andrey Moroz (Russian State University for the Humanities)
Joanna Nawacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Poland)
Grzegorz Ojcewicz (Szczytno, Poland)
Heinrich Pfandl (University of Graz, Austria)
Yuriy Kovbasenko (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine)
Stanisław Puppel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland)
Larisa Soboleva (Ural Federal University, Russia)
Klaus Steinke (Universität Erlangen, Germany)
Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warszawski, Poland)
Alexander Zholkovsky (University of Southern California, Los Angeles, USA)
Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański, Poland)