Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE

 Redaktor naczelna:

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Sekretarz redakcji:

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Redaktorzy językowi: 

dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Redaktorzy tematyczni:

Językoznawstwo i glottodydaktyka

prof. Alla Kamalova (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja)

Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

 RADA NAUKOWA

Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska); Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska); Jakub Konecny (Uniwersytet Karola, Czechy); Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska); Mikhail Melikhov (Syktywkarski Uniwersytet Państwowy im. Pitirima Sorokina, Rosja); Andrey Moroz (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Rosja); Natalia Muranska (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja); Grzegorz Ojcewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska); Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska); Heinrich Pfandl (Uniwersytet Karola i Franciszka w Grazu, Austria); Yuriy Kovbasenko (Uniwersytet Kijowski im. Borysa Hrinczenki, Ukraina); Larisa Soboleva (Uralski Uniwersytet Federalny im. pierwszego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, Rosja); Klaus Steinke (Uniwersytet Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze, Niemcy); Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska); Alexander Zholkovsky (Uniwersytet Południowej Kalifornii, Stany Zjednoczone); Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański, Polska)