RECENZENCI

Zbiorcza lista recenzentów umieszczana jest w ostatnim numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego i na stronie internetowej czasopisma. Lista recenzentów jest zależna od tematyki nadesłanych artykułów oraz afiliacji autorów. 

Recenzenci / Reviewers Acta Neophilologica 2017

 • Paulina Ambroży (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Piotr Blumczynski (University Belfast, UK),
 • Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Poland),
 • Riccardo Capoferro (Sapienza University of Rome),
 • Olga Chorochordina (St. Petersburg University, Russia),
 • Katarzyna Dembska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland),
 • Jim Dingley (Margate, UK),
 • Božena Džuganova (Jessenius Faculty of Medicine),
 • Małgorzata Fabiszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Marta Gibińska (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Poland),
 • Adam Głaz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland),
 • Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland),
 • Elżbieta Górska (Uniwersytet Warszawski, Poland),
 • Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski, Poland),
 • Bożena Hrynkiewicz-Adamskich (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Julija Iljina (Syktyvkar State University),
 • Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland),
 • Jan P. Jędrzejewski (University of Ulster, Coleraine),
 • Daniel Kadar (Hungarian Academy of Sciences),
 • Jerzy Kaliszan (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Henryk Kardela (Uniwersytet Gdański, Poland),
 • Ludmiła Kilevaya (Kazachski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Abaja Ałmata, Kazachstan),
 • Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland),
 • Marek Kuźniak (Uniwersytet Wrocławski, Poland),
 • Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Uniwersytet Łódzki, Poland),
 • Agnieszka Libura (Uniwersytet Wrocławski, Poland),
 • Marina Lops (University of Salerno, Italy),
 • Michaił Mielichow (Syktyvkar State University),
 • Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland),
 • Jacek Mydla (Uniwersytet Śląski, Poland),
 • Marina Niznik (Tel Aviv University),
 • Tatiana Nowikowa (Belgorod National Research University),
 • Grzegorz Ojcewicz (Szczytno, Poland),
 • Olga Orłowa (Tomsk State Pedagogical University),
 • Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland),
 • Bartosz Osiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Walenty Piłat (Olsztyn, Poland),
 • Larysa Płotnikowa (Belgorod National Research University),
 • Helena Pociechina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland),
 • Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Irena Rudziewicz (Olsztyn, Poland),
 • Andrzej Sitarski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Waldemar Skrzypczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland),
 • Danuta Stanulewicz (Uniwersytet Gdański, Poland),
 • Beata Waligórska-Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),
 • Krystyna Waszakowa (Uniwersytet Warszawski, Poland),
 • Katalin Wéber (University of Pécs, Hungary),
 • Olga Vorobyova (Kyiv National Linguistic University, Ukraine),
 • Anna Woźniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland),
 • Marta Wójcicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poland),
 • Piotr Zemszał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)
 • Aleksandra Zywert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland),

Recenzenci / Reviewers Acta Neophilologica 2016

 • Innesa Babienko (Tomsk State University, Rosja)
 • Iryna Betko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • Piotr Blumczyński (University Belfast, UK)
 • Olga Chorochordina (St. Petersburg University, Rosja)
 • Tadeusz Danilewicz (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Krzysztof Fordoński (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Ludmiła Gurlienowa (Syktyvkar State University, Rosja)
 • Anna Horniatko-Szumiłowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Alla Kamalova (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • Tetiana Kosmeda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Marek Kuźniak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Mikhail Melikhov (Syktyvkar State University, Rosja)
 • Maria Mocarz-Kleindienst (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Willa Murphy (University of Ulster, Coleraine, UK)
 • Andrzej Narloch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Iwona Anna NDiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • Tatjana Nowikowa (Belgorod State National University, Rosja)
 • Grzegorz Ojcewicz (Szczytno, Polska)
 • Olga Orłowa (Tomsk State Pedagogical University, Rosja)
 • Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
 • Walenty Piłat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)