Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Autorzy/Autorki proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

1. Tekst jest dziełem oryginalnym, nigdzie wcześniej niepublikowanym i nie uczestniczy aktualnie w żadnym postępowaniu wydawniczym.

2. Przy powstaniu tekstu nie wystąpiło zjawisko określane jako ghostwriting czy guest authorship (honorary authorship) – rozumiane jako wykorzystywanie cudzego wkładu w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału autorskiego.

Wymagana jest zgoda Autorów/Autorek na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby redakcyjne i wydawnicze.

Wytyczne dla Autorów/Autorek (obowiązujące od stycznia 2023)