POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH

Jan Sobczak

Abstrakt

----------------------
G. Joffe, „Rasputinach,”: bolszaja politicze- skaja igra, Otieczestwienna istorija, 1998, nr 3, s. 103-118.

B. Ałmazow, Rasputin iRossi- ja: Istoriczeskaja sprawka, Sankt Petersburg 1990.

A. N. Czemyszow, Grigorij Rasputin w wospominanijach sowriemiennikow, Moskwa-Tiumeń 1990.

A. Ettkind, Chłyst, Moskwa 1998.

J. T. Fuhrmann, Rasputin: A. Life, New York 1990.

A. De Jonge, The Life and Times of Grigorii Rasputin, London 1993.

G. King G., The Man who killed Rasputin: Prince Felix Youssoupov and the Murder that helped bring down the Russian Empire, Secaucus N. Y. 1995.

G. King G.,The Murde of Rasputin, London 1997.

R. J. Minney, Rasputin święty grzesznik, Warszawa 1999.

D. Napley, Rasputin in Hollywood, London 1989.

Postanowlenije sledowatiela CzSK F. Stimsona о diejatielnosti Rasputina i jego pribliżennych lic i wlijanii ich na Nikołaja II w oblasti uprawlenija gosudarstwom, Woprosy istorii, 1964, nr 10 i 12; 1965, nr 1 i 3.

O. A. Płatonow, Żizń za caria: Prawda o Grigoriju Rasputinie, Sankt Pieterburg 1996.

O. A. Płatonow, Nikołaj Wtoroj. Zyzń i carstwowanije, Sankt Petersburg 1999, 501 s.

A. Achmatowicz, Car bez korony, Warszawa 1967, 232 s.

B. Moynahan, Rasputin: święty grzesznik, przeł. S. Głąbiński, Warszawa 1997, 336 s.

R. F. Miller Rene Fülöp, Święty demon. Rasputin i kobiety, przeł. W. Bernard, Łódź 1985, 381 s.

M. Ruszczyć, Rasputin - nie koronowany Car Rosji, Warszawa 1991, 128 s.

F. Jusupow, Koniec Rasputina, Warszawa 1932.

E. Radziński, Rasputin, przeł. E. Madejski, Warszawa 2000, 480 s.

H. Troyat, Rasputin, przeł. J. Waczków, Warszawa 1998, 166 s. (cyt. s. 9-10).

H. Stukman, Rasputin, Warszawa 2000, 102 s. (cyt. s. 5).

J. Sobczak, Griszka Rasputin - prawda i legendy, Wiadomości Historyczne, 1998, nr 4, s. 248.

L. Bazylow, Obalenie caratu, Warszawa 1976, s. 221.

Litieratumoje nasledstwo, T. 95: Gor’kij i russkaja żurnalistika naczala XX wieka, Moskwa 1988, s. 453.

A. Bochanow, Sumierki monarchii, Moskwa 1993, s. 181-182.
Pobierz


Opublikowane
2002-12-01

Cited By /
Share

Sobczak, J. (2002). POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH. Acta Neophilologica, (IV), 99–111. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1464

Jan Sobczak