Mindfulness: jak oswoić lęk językowy studentów języków obcych i zachęcić ich do uważnego życia?

Marzena Blachowska-Szmigiel

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

This article focuses on the possibilities of employing mindfulness in order to support a foreign language student in developing the competence to deal with language anxiety and to strengthen a sense of psychological well-being in the face of the contra-dictory challenges of modern times. First, the author describes the difficult situation of a contemporary student of foreign languages who functions in two axiologically contradictory realities: fluid modernity and crystallized university reality. Then the issue of language anxiety is discussed, and finally the author presents the concepts of the mindfulness program in foreign philology.


Słowa kluczowe:

mindfulness, mindful life, language anxiety, student of foreign languages


Bauman Zygmunt. 2000. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.   Google Scholar

Bauman Zygmunt. 2007. Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.   Google Scholar

Bawej Izabela. 2017. Zjawisko lęku językowego w procesie nauki języka niemieckiego. „Neofilolog” nr 49 (2): 235-255.
Crossref   Google Scholar

Bielska Joanna. 2011. Bariery psychiczne w nauce języka obcego. W: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Red. Komorowska H. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf: 332-351.   Google Scholar

Blachowska-Szmigiel Marzena. 2020. L’anxiété nuisible chez les apprenants du FLE. Le cas des étudiants de la philologie romane en cycle de licence. „Glottodidactica” nr 47 (1): 7-21.
Crossref   Google Scholar

Brewer Stephen Scott. 2010. Un regard agentique sur l’anxiété langagière. In: Enseigner les langues-cultures à l’ère de la complexité: approches interdisciplinaires pour un monde en reliance. Eds. Aden J., Grimshaw T., Penz H., Lang P. Brussels: Peter Lang: 75-88.   Google Scholar

Carr Nicholas. 2010. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Wydawnictwo Helion.   Google Scholar

Csikszentmihalyi Mihaly. 2005. Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia: jak poprawić jakość życia. Taszów: Wydawnictwo Moderator.   Google Scholar

Damasio Antonio. 1999. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Wydawnictwo Rebis.   Google Scholar

Dębska Anna, Jacennik Barbara. 2016. Programy nauczania uważności dla dzieci i młodzieży – z perspektywy szkolnictwa polskiego. „Przegląd Badań Edukacyjnych. Educational Studies Review nr 23 (2): 195-210.
Crossref   Google Scholar

Dębski Maciej. 2016. Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych Szczegółowa charakterystyka zjawiska fonoholizmu w Polsce. Raport z badań. Gdynia: Fundacja dbam o mój z@sięg.   Google Scholar

Gardner Robert C., MacIntyre Peter D. 1993. A student’s contribution to second language acquisition, part II : Affective variables. “Language Teaching” No 26: 1-11.
Crossref   Google Scholar

Goleman Daniel. 1997. Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.   Google Scholar

Hołas Paweł. 2015. Uważność a lęk. Terapie oparte na uważności w leczeniu zaburzeń lękowych. W: https://www.researchgate.net/publication/301558623 [Dostęp 11 XI 2020].   Google Scholar

Horwitz Elaine K., Horwitz Michael B., Cope Joann A. 1986. Foreign language classroom anxiety. “The Modern Language Journal” No 70 (2): 125-132.
Crossref   Google Scholar

Jebali Adel. 2018. Anxiété langagière, communication médiée par les technologies et élicitation des clitiques objets du français L2. “Alsic” 21, mis en ligne le 20 novembre 2017: 1-19. W: http://journals.openedition.org/alsic/3164 [Dostęp 28 XII 2020].
Crossref   Google Scholar

Kabat-Zinn Jon. 2003. Mindfulness-based stress reduction (MBSR). „Constructivism in the Human Sciences” nr 8 (2): 73-107.   Google Scholar

Kabat-Zinn Jon. 2018. Życie piękna katastrofa. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.   Google Scholar

Kalińska-Łuszczyńska Sylwia. 2015. L’acquisition d’une langue étrangère et l’anxiété langagière. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” nr 33: 35-47.
Crossref   Google Scholar

Kalińska-Łuszczyńska Sylwia. 2016. Les corrélats de l’anxiété langagière. „Romanica Cracoviensia” nr 16 (2): 75-96.   Google Scholar

Kisiel-Dorohinicka Celina. 2017. Dorastanie w płynnym świecie. W poszukiwaniu źródeł lęków i bezsilności współczesnej młodzieży. W: Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze. Red. Bodzioch-Bryła B., Dorak-Wojakowska L. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum: 529-546.   Google Scholar

Kluczyńska Urszula. 2010. „Globalny nastolatek” jako efekt globalnej kultury i stylu życia. „Przegląd Pedagogiczny” nr 1: 65-71.   Google Scholar

Kwiatkowski Stefan T. 2016. Idea edukacji społeczno-emocjonalnej jako narzędzie optymalizujące efektywność procesu kształcenia uczniów i nauczycieli. „Studia z Teorii Wychowania” t. VII, nr 2 (15): 109-136.   Google Scholar

Łuszczyńska Sylwia. 2017. Impact de l’anxiété sur l’apprenatissage des langues. „Studia Neofilologiczne” nr 13: 129-146.
Crossref   Google Scholar

Łuszczyńska Sylwia. 2019. La fausse simplicité de la prise de parole en classe de langue étrangère. „Glottodidactica” nr 46 (1): 55-71.
Crossref   Google Scholar

MacIntyre Peter D., 1995. How does anxiety affect second language learning? A reply to Sparks and Ganschow. “The Modern Language Journal” No 79 (1): 90-99.
Crossref   Google Scholar

MacIntyre Peter D., Gardner Robert C. 1991. Methods and results in the study of anxiety in language learning: A review of the literature. “Language Learning” No 41: 85-117.
Crossref   Google Scholar

Matczak Anna., Knopp Katarzyna A. 2013. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Osieck: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Liberi Libri.   Google Scholar

Mayer John D., Salovey Peter. 1999. Czym jest inteligencja emocjonalna? W: Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Red. Salovey P., Sluyter D. J. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis: 21-70.   Google Scholar

Melosik Zbyszko. 2003. Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej. „Chowanna” nr 1: 19-37.   Google Scholar

Melosik Zbyszko. 2016. Pedagogika i tożsamość młodzieży w kulturze kontroli i rozproszenia. W: Tożsamość w warunkach zmiany społecznej. Red. Melosik Z., Szymański M.J. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej: 27-47.   Google Scholar

Morbitzer Janusz. 2014. Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie. W: Edukacja jutra od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Red. Kamińska A., Denek K., Oleśniewicz P. Sosnowiec: Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Humanitas: 137-148.   Google Scholar

Nhat Hanh Thich, Weare Kathrine. 2018. Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat. Praktyka uważności dla nauczycieli i uczniów. Warszawa: Wydawnictwo Mamania.   Google Scholar

Niśkiewicz Zuzanna. 2016. Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu człowieka. „Studia. Krytyczne” nr 3: 139-151.
Crossref   Google Scholar

Pawlak Mirosław. 2019. Czym są różnice indywidualne w nauce języka obcego i jak sobie z nimi radzić? „Języki Obce w Szkole” nr 2: 5-12.   Google Scholar

Piechurka-Kuciel Ewa. 2011. Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych – rola lęku językowego. W: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. Red. Komorowska H. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf: 239-257.   Google Scholar

Pluskota-Lewandowska Anna. 2011. Pozytywnie w edukacji. „Kultura i Edukacja” nr 3 (82): 147-169.   Google Scholar

Radoń Stanisław. 2014. Walidacja Skali Świadomej Obecności. „Studia Psychologica” nr 14 (1): 51-70.   Google Scholar

Radoń Stanisław. 2017. Fryburski inwentarz uważności fiu-14 (polska adaptacja i walidacja Freiburg mindfulness inventory). „Studia Psychologica” nr 17 (1): 85-100.
Crossref   Google Scholar

Scovel Thomas. 1978. The effect of affect: A review of the anxiety literature. “Language Learning” No 28: 129-142.
Crossref   Google Scholar

Seligman Martin E. P. 1993. Optymizmu można się nauczyć. Poznań: Media Rodzina   Google Scholar

Williams Kenneth. 1991. Anxiety and formal second/foreign language learning. “RELC Journal: A Journal of Language Teaching and Research in Southeast Asia” No 22 (2): 19-28.
Crossref   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Blachowska-Szmigiel, M. (2021). Mindfulness: jak oswoić lęk językowy studentów języków obcych i zachęcić ich do uważnego życia?. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 103–114. https://doi.org/10.31648/an.6659

Marzena Blachowska-Szmigiel 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu