TŁUMACZENIE JAKO AKT KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. NA PRZYKŁADZIE TŁUMACZEŃ TYTUŁÓW FILMÓW ANGLOJĘZYCZNYCH NA JĘZYK POLSKI I JĘZYK ROSYJSKI

Konrad Stefan Rachut

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAbstrakt

This paper focuses on the analysis of the issue of equivalence in translation of movie titles.
Bearing in mind the discrepancies between English, Polish and Russian linguistic and cultural
systems, the author tries to find probable reasons for choosing to translate a given title in a particular
way. The problem of a dissimilar effect that the translations have on their recipients boils down to
the fact that they need both to fit the norms of communication within the given public sphere and to
be catchy enough to draw viewers’ attention.


Słowa kluczowe:

translation, intercultural communication, movie titles, translation choices


Dobrzyńska T., 2001, Tekst // Współczesny język polski, red. Bartmiński J., Lublin, 293–314.

Floros G., 2007, Cultural Constellations and Translation // Proceedings of the Marie Curie Euroconferences
MuTra: LSP Translation Scenarios, red. Gerzymisch-Arbogast H., Budin G., (http://www.
euroconferences.info/proceedings/2007_Proceedings/2007_Floros_Georgios.pdf [15.12.2014].

Katan D., 2009, Translation as intercultural communication // The Routledge Companion to Translation
Studies, red. Munday J., Londyn, 74–92.

Lewicki R., 2002, Obcość w przekładzie a obcość w kulturze // Przekład – Język – Kultura, red.
Lewicki R., Lublin, 43–52.

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2006, Nazwa własna jako tekst, Polonica XXVI–XXVII, 299–317.
Rzetelska-Feleszko E., 2001, Nazwy geograficzne // Współczesny język polski, red. Bartmiński J.,
Lublin, 411–429.

Sakellariou P., 2011, Translation, Interpretation and Intercultural Communication, The Journal of
Specialised Translation 15.

Salehi M., 2012, Reflections on Culture, Language and Translation, Journal of Academic and Applied
Studies 2, 76–85.

Sapir E., 1929, The Status of Linguistics as a Science, Language 4.

Whorf B.L., 1956, Language, Thought and Reality, Cambridge.

Wojtasiewicz O., 1957, Wstęp do teorii tłumaczenia, Wrocław.
Pobierz


Opublikowane
2014-12-01

Cited By /
Share

Rachut, K. S. (2014). TŁUMACZENIE JAKO AKT KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ. NA PRZYKŁADZIE TŁUMACZEŃ TYTUŁÓW FILMÓW ANGLOJĘZYCZNYCH NA JĘZYK POLSKI I JĘZYK ROSYJSKI. Acta Neophilologica, 2(XVI), 221–228. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/796

Konrad Stefan Rachut 
Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu