Diagnoza wybranych elementów kompetencji gramatycznej maturzystów w wypowiedzi pisemnej

Marta Gierzyńska

a:1:{s:5:"pl_PL";s:11:"UWM Olsztyn";}


Abstrakt

It is no secret that productive skills, regardless of the educational stage, present the most challenges to the learners of a foreign language. The practical use of specific structures in speech or writing is closely associated with the act of communication. The following article aims to analyze mistakes in the use of verbs based on written statements in the German language in the basic-level high school leaving exam. The research material consists of papers from high school graduates in the Warmia and Mazury and Podlaskie Voivodeships in the 2022/2023 school year. The low results achieved by graduates in the correct use of grammatical elements within written statements should encourage teachers and examiners to reflect on the reasons for this situation, especially considering similar results in the national report, which includes data from other regions. The empirical part of this article is preceded by a theoretical discussion related to the definition of grammar, its significance in foreign language education, as well as its place among other language skills, considering the communicative and task-based approach. The articles conclusion provides a description of strategies and techniques for effective development of grammar competence. The discourse takes on a research and review character.


Słowa kluczowe:

egzamin maturalny, gramatyka, kompetencje gramatyczne, komunikacja


CKE (2021a), Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-Niemiecki_2021.pdf [dostęp 12.09.2023].   Google Scholar

CKE (2021b), Informator o egzaminie maturalnym z języka niemieckiego od roku szkolnego 2022/2023. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_niemiecki.pdf [dostęp: 19.09.2023].   Google Scholar

CKE (2022a), Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w woj. warmińsko-mazurskim –matura 2022. https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/wyniki/2022/sprawozdanie/j_niem_wm.pdf [dostęp: 2.09.2023].   Google Scholar

CKE (2022b), Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w woj. podlaskim – matura 2022. https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/wyniki/2022/sprawozdanie/j_niem_podl. pdf [dostęp: 12.09.2023].   Google Scholar

CKE (2022c), Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Raport całościowy – matura 2022. https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2022/sprawozdanie/sprawozdanie_matura_2022_niemiecki.pdf [dostęp 12.09.23].   Google Scholar

Czujko-Moszyk, E. (2015), Phenomenon-Based Learning, Filozofia i Design-Thinking, czyli pomysł na kształcenie myślenia i metodę łączenia treści nauczania w polskim systemie edukacji. Filozofia Publiczna i Edukacja   Google Scholar

Demokratyczna IV/2: 163–184.   Google Scholar

Darski, J.P. (2015), Gramatyka niemiecka z uwagami konfrontatywnymi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.   Google Scholar

Ersch, Ch.M. (2019), Alte Methode, neue Chancen? Grammatik-Übersetzungskompetenz im fachspezifischen Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. W: Ersch, C.M. (Hrsg.), Kompetenzen in DaF/DaZ. Berlin: Frank & Timme: 13–41.   Google Scholar

ESOKJ (2003), Europejski system opisu kształcenia językowego. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf [dostęp: 12.09.2023].   Google Scholar

Grucza, F. (1978), Ogólne zasady lapsologii. W: Grucza, F. (red.), Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: WSiP: 9–59.   Google Scholar

Izdebska-Długosz, D. (2016), Uczyć czy nie uczyć? Przemiany miejsca i roli gramatyki w świetle metod nauczania języków obcych. Acta Humana 7: 93–103.   Google Scholar

Janicka, M. (2017), Rola świadomości językowej i jej rozwijania w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Języki Obce w Szkole 1: 28–34.   Google Scholar

Janowska, I. (2011), Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Kraków: Universitas.   Google Scholar

Janowska, I. (2020), Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego. Acta Universitatis Lodziensis 27: 505–526.   Google Scholar

Komorowska, H. (1975), Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Warszawa: WSiP.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-12-21

Cited By /
Share

Gierzyńska, M. (2023). Diagnoza wybranych elementów kompetencji gramatycznej maturzystów w wypowiedzi pisemnej . Acta Neophilologica, 2(XXV), 110–134. https://doi.org/10.31648/an.9488

Marta Gierzyńska 
a:1:{s:5:"pl_PL";s:11:"UWM Olsztyn";}