O LOKOWANIU PRODUKTU JAKO ELEMENCIE STRATEGII REKLAMOWEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SERIALU PRZYJACIÓŁKI

Dominika Agata Myślak

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Product placement is an example of a popular form of advertising characteristic for the
Polish TV shows. Film and TV writers in Poland are keen on using this method also in TV shows.
As product placement has got a strong influence on the audience, the viewers perceive the film
reality as the reflection of real life. TV series fiction in turn influences the consumerist preferences
of the adresses. The strategy of product placement in the Polish TV series, however, still leaves
much to be desired as directors find it difficult to apply the method to suitable scenes in a subtle
way. It happens that the product being placed remains onscreen for too long, the number of the
products per single episode is too high and the dialogues aimed at highlighting the advantages of
given products seem too artificial. All those actions have a negative result on the final decision of
the viewers on whether to buy the advertised goods or not.


Słowa kluczowe:

product placement, advertising, TV series


E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy, Kraków 2002   Google Scholar

J. Meller, Product placement, [online] dostęp: 14.06.2013   Google Scholar

K. Dudziak, J. Krzeszewski, Lokowanie produktu sposobem na zwiększenie sprzedaży, [online , dostęp: 21.06.2013   Google Scholar

W. Pisarek, Słownik terminologii medialnej, Kraków 2006   Google Scholar

A. Choliński, Product placement. Planowanie, kreacja i pomiar skuteczności, Warszawa 2013   Google Scholar

A. Czarnecki, Product placement: niekonwencjonalny sposób promocji, Warszawa 2003   Google Scholar

A. Grzegorczyk, Product placement, czyli jak Smirnoff został gwiazdą filmową, [online] , dostęp: 14.06.2013   Google Scholar

J.S.V. Mas, Hollywood i marki. Product placement w kinie amerykańskim, Warszawa 2010   Google Scholar

M. Kozielski, Lokowanie na śniadanie, „Press” 12(2012)   Google Scholar

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności, przeł. P. Izdebski, Warszawa 2008   Google Scholar

A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz 2002   Google Scholar

K. Hogana   Google Scholar

J. Speakmana Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu, tłum. D. Kuczyńska--Szymala, Gliwice 2007   Google Scholar

D. Ojcewicz, Product placement jako nowoczesna forma reklamy w serialu telewizyjnym, UWM, Olsztyn 2014   Google Scholar

J. Janus-Konarska, Obraz telewizyjny jako strategia nadawcza dyskursu, w: Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Warszawa 2013   Google Scholar

„Społeczne reakcje na technologie komunikacyjne” Byrona Reevesa i Clifforda Nassa. Zob. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, tłum. H. Szczerkowska, Warszawa 2000   Google Scholar

E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1978   Google Scholar

K. Grzybczyk, Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012,   Google Scholar

K. Cymanow-Sasin, Metafory we współczesnej reklamie, Toruń 2010,   Google Scholar

K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa−Wrocław 2000,   Google Scholar

A. Jachnis, J. F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy,   Google Scholar

D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003   Google Scholar

E. Berscheid, E. Walster, Physical attractivenes, New York 1974, [online] , dostęp: 21.09.2013   Google Scholar

P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, tłum. J. Radzicki, Warszawa 1994   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-06-30

Cited By /
Share

Myślak, D. A. (2016). O LOKOWANIU PRODUKTU JAKO ELEMENCIE STRATEGII REKLAMOWEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SERIALU PRZYJACIÓŁKI. Civitas Et Lex, 9(1), 7–21. https://doi.org/10.31648/cetl.2290

Dominika Agata Myślak 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w OlsztynieLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.