RECENZENCI

Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości ogólną listę recenzentów współpracujących w danym roku: (a) na stronie internetowej czasopisma oraz (2) w każdym czwartym numerze kwartalnika.

 

2022

Jugoslav Achkoski (Military Academy “General Mihaillo Apostolski”, Macedonia)
Artur Andrzejuk (UKSW)
Mirosław Banasik (UJK)
Marek Bielecki (ASzWoj)
Ks. Tadeusz Borutka (UPJPII)
Marco Galli (Univesità degli Studi di Foggia, Włochy)
Janusz Gołota (UWM)
Michele Indellicato (Univesità degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Violetta Konarska-Wrzosek (UMK)
Yurii Kravchenko (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Markus Krienke (Theological Faculty Lugano, Szwajcaria)
Elwira Kryńska (UwB)
Aneta Łyżwa (UWM)
Rafał Mańko (UWr)
Mirosława Melezini (PWSiP)
Lorenzo Mezzasoma (Univesità degli Studi di Perugia, Włochy)
Teresa Mróz (UwB)
Izabella Nowicka (AWL)
Andrii Onyshchenko (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Andrzej Pieczywok (UKW)
Tadeusz Popławski (PB)
O. Roland Prejs (KUL)
Monika Przybysz (UKSW)
Tomasz Scheffler (UWr)
Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS)
Andrzej Soboń (ASzWoj)
Tadeusz Stanisławski (UZ)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Jakub Szczerbowski (Uniwersytet SWPS)
Rober Szwed (KUL)
Ks. Lucjan Świto (UWM)
Ks. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Ivan Tkach (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Marek Tracz-Tryniecki (UŁ)
Ks. Zygmunt Zieliński (KUL)

2021

Mirosław Banasik (UJK)
Ks. Tadeusz Borutka (UPJPII)
Stanisław Bożyk (UwB)
Jarosław Dobkowski (UWM)
Leonard Etel (UwB)
Marco Galli (Univesità degli Studi di Foggia, Włochy)
Stanisław Hoc (UO)
Piotr Jaroszyński (KUL)
Yurii Kravchenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina)
Ks. Zdzisław Kupisiński (KUL)
Aneta Łyżwa (UWM)
Oleksandr Maistrenko (National Defence University of Ukraine, Ukraina)
Helen Margaritrou-Andrianessi (Institute of Educational Policy-Model School-University of Athens, Grecja)
Mirosława Melezini (PWSiP)
Lorenzo Mezzasoma (Univesità degli Studi di Perugia, Włochy)
Teresa Mróz (UwB)
Ks. Andrzej Najda (UKSW)
Izabella Nowicka (AWL)  
Andrii Onyshchenko (National Defence University of Ukraine, Ukraina)
Ks. Krzysztof Orzeszyna (KUL)
Bogumił Pahl (UWM)   
Ferdinando Parente (Univesità degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Andrzej Pieczywok (UKW)
José Miguel Piquer Marí (Universitat de València, Hiszpania)
Radosław Sajna-Kunowsky (UKW)  
Katarzyna Serafin (UŁ)
Maciej Serowaniec (UMK)
Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS)  
Piotr Sitniewski (KSAP)
Grzegorz Skrukwa (UAM)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Ks. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Antonina Voloshenko (National Defence University of Ukraine, Ukraina)
Patrycja Zawadzka (UWr)
Ks. Zygmunt Zieliński (KUL) 

2020
 
Jugoslav Achkoski (Military Academy “General Mihaillo Apostolski”, Macedonia)
Mirosław Banasik (UJK)
Ks. Stanisław Borutka (UPJPII)
Stanisław Bożyk (UwB)
Elsa M. Bruni (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara, Włochy)
Jarosław Dobkowski (UWM)
Leonard Etel (UwB)
Marco Galli (Universita degli Studi di Foggia, Włochy)
Małgorzata Głoskowska-Sołdatow (UwB)
Liudmyla Gryzun (Kharkiv National Pedagogical University Ukraine, Ukraina)
Stanisław Hoc (UO)
Piotr Jaroszyński (KUL)
Marcin Janik (UŚ)
Marcin Jurgilewicz (PRz)
Radosław Krajewski (UKW)
Elwira Kryńska (UwB)
Inna Lurje (St. Petersburg Institute of International Economic Relations, Economics and Law in Kaliningrad, Rosja)
Elena Margaritou-Andrianessi (National and Kapodistrian University of Athens, Grecja)
Ks. Jacenty Mastej (KUL)
Andrzej Misiuk (UW)
Teresa Mróz (UwB)
Andrii Musienko (State University of Telecommunications, Kyiv, Ukraina)  
Ks. Andrzej Najda (UKSW)
Bogumił Pahl (UWM)
Andrzej Pieczywok (UKW)
Jurij Repilo (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Juliusz Piwowarski (APEIRON)
Rafał Piwowarski (APS)
Lidia Pokrzycka (UMCS)
Radosław Sajna-Kunowsky (UWr)
Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS)
Grzegorz Skrukwa (UAM)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Jakub Szczerbowski (Uniwersytet SWPS)
Ks. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Ivan Tkach, (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Cezar Vasilescu, (Romanian National Defense University “CAROL I”, Rumunia)
Ks. Leszek Wilczyński (UAM)
Ks. Marek Żmudziński (UWM)
 
2019
 
Mirosław Banasik (UJK)
Gaetano Bonetta (Univesità degli Studi di Catania, Włochy)
Ks. Stanisław Borutka (UPJPII)
Stanisław Bożyk (UwB)
Elsa M. Bruni (“G. d’Annunzio” University of Chieti-Pescara, Włochy)
Piotr Dela (ASzWoj)
Marco Galli (Universita degli Studi di Foggia, Włochy)
Andrzej Glen (UPH)
Marta Greszata–Telusiewicz (KUL)
Liudmyla Gryzun (Kharkiv National Pedagogical University Ukraine, Ukraina)
Stanisław Hoc (UO)
Adam Hołub (WSPol)
Piotr Jaroszyński (KUL)
Violetta Konarska-Wrzosek (UMK)
Elena Margaritou-Andrianessi (National and Kapodistrian University of Athens, Grecja)
Lorenzo Mezzasoma (Universita degli Studi di Perugia, Włochy)
Teresa Mróz (UwB)
Izabella Nowicka (AWL)
Ks. Krzysztof Orzeszyna (KUL)
Riccardo Pagano (Univesità degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Ferdinando Parente (Univesità degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Andrzej Pieczywok (UKW)
Jurij Repilo (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Maria Rółkowska (UWM)
Bronisław Sitek (Uniwersytet SWPS)
Zenon Stachowiak (UKSW)
Magdalena Steciąg (UZ)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Jakub Szczerbowski (Uniwersytet SWPS)
Renata Świrgoń-Skok (UR)
Ks. Lucjan Świto (UWM)
Ks. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Ivan Tkach, (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Ks. Leszek Wilczyński (UAM)
Ks. Marek Żmudziński (UWM)
 
2018
 
Edmund Jarmusik (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Białoruś)
José Miguel Piquer Marí (Universitat de València, Hiszpania)
Zbigniew Antoszewski (UJK)
Ks. Krzysztof Bielawny (SWBJ w Elblągu)
Stanisław Bożyk (UwB)
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (UJK)
Piotr Dela (ASzWoj)
Jarosław Dobkowski (UWM)
Urszula Doliwa (UWM)
Ks. Franciszek Drączkowski (KUL), śp.
Marco Galli (Universita degli Studi di Foggia, Włochy)
Andrzej Glen (UPH)
Janusz Gołota (UWM)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (SWPS)
Stanisław Hoc (UO)
Piotr Jaroszyński (KUL)
Helena Kisilowska (UTH)
Lorenzo Mezzasoma (Universita degli Studi di Perugia, Włochy)
Teresa Mróz (UwB)
Ks. Krzysztof Orzeszyna (KUL)
Ks. Sławomir Pawłowski (KUL)
Ks. Mieczysław Różański (UWM)
Sviatlana Sialverstava (PB)
Bronisław Sitek (SWPS)
Grażyna Stachyra (UMCS)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Bogusław Sygit (UŁ)
Anna Szyfer (UAM), śp.
Fr. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Ivan Tkach, (National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernikhovskyi, Ukraina)
Ks. Leszek Wilczyński (UAM)
Ks. Zygmunt Zieliński (KUL)

2017
 
Edmund Jarmusik (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Białoruś)
Violeta Petroska-Beshka (University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia)
Wojciech Adamczyk (UAM)
Zbigniew Antoszewski (UJK)
Ks. Krzysztof Bielawny (SWBJ w Elblągu)
Zuzanna Benincasa (UW)
Stanisław Bożyk (UwB)
Marek Chmaj (Uniwersytet SWPS)
Leonarda Dacewicz (UwB)
Urszula Doliwa (UWM)
Ks. Franciszek Drączkowski (KUL)
Ks. Stanisław Dziekoński (UKSW)
Marco Galli (Universita degli Studi di Foggia, Włochy)
Susana Gonçalves (Polytechnic of Coimbra, Portugalia)
Stanisław Hoc (UO)
Beata Krzywosz-Rynkiewicz (UWM)
Lorenzo Mezzasoma (Universita degli Studi di Perugia, Włochy)
Teresa Mróz (UwB)
Ks. Krzysztof Orzeszyna (KUL)
Filip Pierzchalski (UKW)
Ks. Edmund Robek (UKSW)
Ks. Mieczysław Różański (UWM)
Ks. Marek Saj (UKSW)
Sviatlana Sialverstava (PB)
Bronisław Sitek (SWPS w Warszawie)
Magdalena Sitek (WSGE w Józefowie)
Jacek Sobczak (Uniwersytet SWPS)
Ryszard A. Stefański (UŁ w Warszawie)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Bogusław Sygit (UŁ)
Wojciech Śleszyński (UwB)
Fr. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Tadeusz Tyszka (ALK w Warszawie)
Ks. Leszek Wilczyński (UAM)

2016
 
Ks. Krzysztof Bielawny (SWBJ w Elblągu)
Stanisław Bożyk (UwB)
Marek Chmaj (Uniwersytet SWPS)
Joanna Czarnota-Bojarska (UW)
Leonarda Dacewicz (UwB)
Jarosław Dobkowski (WSP w Szczytnie)
Łukasz Donaj (UAM)
Arkadiusz Dudziak (UWM)
Anna Dymmel (UMCS)
Jan Ferjencik (University of Pavol Jozef Safarik, Słowacja)
Marco Galli (Universita degli Studi di Foggia, Włochy)
Edmund Jarmusik (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Białoruś)
Andrzej Kisielewski (UwB)
Ks. Andrzej Kopiczko (UWM)
Iveta Kovalčíková (University of Presov, Słowacja)
Ludmila Liptakova (University of Presov, Słowacja)
Ks. Kazimierz Matwiejuk (UKSW)
Lorenzo Mezzasoma (Universita degli Studi di Perugia, Włochy)
Teresa Mróz (UwB)
Bara NDiaye (UWM)
Ks. Krzysztof Orzeszyna (KUL)
Bogumił Pahl (UWM)
Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski (UKSW)
Monika Przybysz (UKSW)
Ks. Edmund Robek (UKSW)
Ks. Marek Saj (UKSW)
Ognen Spasovski (University of Ss. Cyril and Methodius in Skopje, Macedonia)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Przemysław Szustakiewicz (UŁ w Warszawie)
Fr. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Marek Tobera (UW)
Elżbieta Trzęsowska-Greszta (UKSW)
Waldemar Turek (Pontificia Università Urbaniana – Roma, Włochy)
Ks. Leszek Wilczyński (UAM)
 
2015

Ksenon Krisafi (Universita Europea di Tirana, Albania)
Ks. Krzysztof Bielawny (SWBJ w Elblągu)
Stanisław Bożyk (UwB)
Przemysław Dąbrowski (UWM)
Jarosław Dobkowski (WSP w Szczytnie)
Wojciech Furman (UR)
Ks. Wojciech Góralski (UKSW)
Stanisław Hoc (UO)
Ks. Jan Klinkowski (PWT)
Anna Kwiatkowska (PAN)
Andrzej Łukasik (UR)
Alina Naruszewicz-Duchlińska (UWM)
Agnieszka Nieracka (US)
Bogumił Pahl (UWM)
Ks. Jan Kazimierz Przybyłowski (UKSW)
Ks. Edmund Robek (UKSW)
Ks. Marek Saj (UKSW)
Ks. Jarosław Sokołowski (UKSW)
Ryszard A. Stefański (UŁ w Warszawie)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Magdalena Szpunar (AGH w Krakowie)
Joanna Szydłowska (UWM)
Tadeusz Tyszka (ALK w Warszawie)
Monika Worsowicz (UŁ)
Ks. Sławomir Zabraniak (UR)
Ks. Dariusz Zagórski (UMK)
Kazimierz Zwirowicz (UWM)
Susana Gonçalves (Polytechnic of Coimbra, Portugalia)
Frasher Demaj (FAMA College, Republika Kosowo)
Avdi Smajljaj (FAMA College, Republika Kosowo)
Iveta Kovalčíková (University of Presov, Słowacja)
Fr. Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA)
Agnieszka Golec de Zavala (Godsmiths, University of London, Wielka Brytania)
Domenico Garofalo (Universita degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Maria Luisa de Filippi (Universita degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Lorenzo Mezzasoma (Universita degli Studi di Perugia, Włochy)
Marco Galli (Universita degli Studi di Foggia, Włochy)

 2014

Ksenon Krisafi (Universita Europea di Tirana, Albania)
Edmund Jarmusik (Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, Białoruś)
José Luis Cuevas Gayosso (Universidad Veracruzana, Meksyk)
Ks. Andrzej Adamski (UKSW)
Ks. Krzysztof Bielawny (SWBJ w Elblągu)
Arkadiusz Dudziak (UWM)
Stanisław Hoc (UO)
Piotr Jaroszyński (KUL)
Helena Kisilowska (PW)
Ks. Andrzej Kopiczko (UWM)
Piotr Krajewski (UWM)
Przemysław Krzykowski (UWM)
Anna Kwiatkowska (PAN)
Piotr Majer (UWM)
Jolanta Miluska (US)
Ks. Krzysztof Orzeszyna (KUL)
Filip Pierzchalski (UKW)
Piotr Radkiewicz (PAN)
Ks. Mieczysław Różański (UWM)
Ks. Marek Saj (UKSW)
Magdalena Sitek (WSGE w Józefowie)
Krystyna Skarżyńska (PAN)
Ks. Stanisław Strękowski (UKSW)
Anna Szyfer (UAM)
Ks. Lucjan Świto (UWM)
Ks. Jan Walkusz (KUL)
Ks. Krzysztof Warchałowski (UKSW)
Ks. Sławomir Zabraniak (UR)
Kazimierz Zwirowicz (UWM)
Agnieszka Golec de Zavala (Godsmiths, University of London, Wielka Brytania)
Domenico Garofalo (Universita degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Tommaso Masiello (Universita degli Studi Bari Aldo Moro, Włochy)
Pietro Paolo Onida (Università di Sassari, Włochy)

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.