„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).

Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców. (więcej)

ISSN: 2392-0300 (Print) ISSN: 2449-5522 (Online)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • Polska Bibliografia Prawnicza (PBP)
  • Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Polska baza cytowań (POL-index)
  • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Wyszukiwarka internetowa (Google Scholar)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)

MNISW
40

Index Copernicus
2021: 100

Pobieranie

Pełny numer