„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).

Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców. 

Czytaj więcej

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo Crossref Similarity Check logo
 • Online Library (CEEOL)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska baza cytowań (POL-index)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Wyszukiwarka internetowa (Google Scholar)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Dyscypliny:
 • Dziedziny:
 • nauki społeczne
 • Dyscypliny:
 • historia, nauki prawne
MEiN 40
Index Copernicus 100.00 (2021)
Dla autorów

Czy są Państwo zainteresowani zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są niezbędne informacje oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces składania tekstui lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Dla recenzentów

Czy są Państwo zainteresowani recenzowaniem tekstów w tym czasopiśmie? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie. Następnie prosimy o zarejestrowanie się na stronie czasopisma. W formularzu rejestracyjnym prosimy o zaznaczenie opcji:
„Tak, wyślij prośbę o nadanie roli: Recenzent”. Jeżeli posiadają już Państwo konto użytkownika w tym systemie to można zalogować się i w edycji swojego profilu  rozszerzyć uprawnienia o funkcję: recenzent. 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Usługi indeksowania
Logo IC
Logo BazHum
Logo CEJSH
Logo CEJSH
Logo CEEOL
Logo DOAJ
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.