OCZYSZCZENIE DUSZ POCZĄTKUJĄCYCH – PIERWSZYM OKRESEM ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG RÉGINALDA GARRIGOU-LAGRANGE OP

Krzysztof PUCZYŁOWSKI

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku


Abstrakt

Being indebted to the thought of R. Garrigou-Lagrange, this article shows the way of cleansing
human souls which allows them to enter into a new stage of spiritual life. It concludes that such
a cleansing requires from the souls a greater love for God and a disregard of themselves. Such an
effort seems to be worthy of being made even in opposition to the promises of the world, since it
guarantees them the experience of God who transcends the world.


Słowa kluczowe:

to cleans souls, spiritual life, love for God, renunciation


R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, tłum. T. Landy, t. 1, Poznań 1960.   Google Scholar

Biblia Tysiąclecia, Poznań 2007.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2016-09-29

Cited By /
Share

PUCZYŁOWSKI, K. (2016). OCZYSZCZENIE DUSZ POCZĄTKUJĄCYCH – PIERWSZYM OKRESEM ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG RÉGINALDA GARRIGOU-LAGRANGE OP. Civitas Et Lex, 11(3), 59–70. https://doi.org/10.31648/cetl.2314

Krzysztof PUCZYŁOWSKI 
Wyższe Seminarium Duchowne w EłkuLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.