INDEKSY

  • Polska Bibliografia Prawnicza (PBP)
  • Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
  • Central and Eastern European Online Library  (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
  • Polska baza cytowań (POL-index)
  • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Wyszukiwarka internetowa (Google Scholar)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.