CEL I ZAKRES

Celem czasopisma jest publikowanie artykułów i tekstów naukowych, wymiana myśli i doświadczeń, inicjowanie dyskusji wokół bieżących problemów społecznych, wspieranie młodych naukowców.

Zakres czasopisma obejmuje 6 dyscyplin naukowych (działów): nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie, pedagogikę (edukację), nauki o administracji, nauki prawne, prawo kanoniczne oraz varia, skupiające artykuły interdyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i humanistycznych.

Ponadto w osobnych działach publikujemy glosy, omówienia i sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych oraz recenzje (prezentacje) monografii i prac naukowych pojawiających się na rynku wydawniczym.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.