O czasopiśmie

Opis

Civitas et Lex” – czasopismo z zakresu wybranych nauk społecznych oraz humanistycznych. Rok założenia: 2014. Częstotliwość edycji: kwartalnik. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Cel i zakres tematyczny

Celem pisma jest upowszechnianie wiedzy z wybranych nauk społecznych. Obecnie prowadzimy 6 działów tematycznych (nauki o mediach,  administracja, prawo,  prawo kanoniczne, edukacja i bezpieczeństwo) oraz varia - zawierające artykuly z innych obszarów nauk bądź artykuły interdyscyplinarne.