O NAS

„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).

Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców.

Zakres czasopisma obejmuje 9 dyscyplin naukowych (działów): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie, pedagogikę (edukację), nauki o administracji, nauki prawne, prawo kanoniczne, psychologia oraz varia, skupiające artykuły interdyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i humanistycznych.

W osobnych działach publikujemy glosy, omówienia i sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych oraz recenzje (prezentacje) monografii i prac naukowych pojawiających się na rynku wydawniczym.

Czasopismo jest wydawane w wersji drukowanej (p-ISSN 2392-0300) oraz w formie elektronicznej (e-ISSN 2449-5522).

Redakcja przyjmuje zgłoszenia od autorów z Polski i z zagranicy zarówno w językach konferencyjnych, jak i polskim.

Dostęp do czasopisma jest otwarty i jego zasięg nie podlega żadnym ograniczeniom, dzięki czemu autorzy i czytelnicy na całym świecie mogą korzystać z publikowanych treści.

Zgłoszenia tekstów do publikacji należy kierować na Platformę Czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel.


ADRES REDAKCJI

e-mail: uwmelk@uwm.edu.pl
ul. Kościuszki 23, 19-300 Ełk
tel. +48 87 621 60 76

 

http://studiaelckie.pl/images/CC-BY-NC-ND.png              http://libcom.pl/uwm/oa.png

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.