Celem pisma jest upowszechnianie wiedzy z wybranych nauk społecznych i humanistycznych. Obecnie prowadzimy 6 działów tematycznych (nauki o mediach,  nauki o administracji, prawo,  prawo kanoniczne, edukacja i bezpieczeństwo) oraz varia - zawierające artykuly z innych obszarów nauk bądź artykuły interdyscyplinarne. (więcej)

 • Częstotliwość wydań : 4/rok
 •  
 • ISSN: 2392-0300 (Online)
 •  
 • ISSN: 2449-5522 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
2019 - 20

Index Copernicus
2019 - 95.67


 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska Baza Cytowań (POL-index)
 • Polska Bibliografia Prawnicza (PBP)
 • The Central European Jurnal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych (BazHum)
 • Index Copernicus International (IC)
 • ERICH PLUS (29.07.2015).