„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO.

Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców. (więcej)


         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo
 • Częstotliwość wydań : 4/rok
 •  
 • ISSN: 2449-5522 (Online)
 •  
 • ISSN: 2392-0300 (Print)
 •  
 • DOI: 10.31648.
 •  
 
 


MNISW
20

Index Copernicus
95.67


 • Polska Bibliografia Prawnicza (PBP)
 • Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • ICI Journals Master List (Index Copernicus)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska baza cytowań (POL-index)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Wyszukiwarka internetowa (Google Scholar)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Specjalistyczna baza danych abstraktów i cytowań (SCOPUS – in process)