POSTAWA KSIĘŻY KATOLICKICH WOBEC KOMUNISTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA (1945–1953)

Wojciech Guzewicz

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Leszek MOSZCZYŃSKI

Politechnika Warszawska


Abstrakt

The article presents the attitude of the priests in the region of Suwalki against communist
ideology in times of the development of the socialist state. The whole range of operational activities
taken by the Communists against the clergy was presented both on the level of local administration
and district and provincial police.
Frequently included quotations from priests, written by snitches are the testimony of the
attitudes of the clergy. They constituted kind of political guideline for the parishioners, but also
a reminder of principals of faith. Today, after years looking from the perspective of regained freedom
this intransigence and inflexibility of the clergy in those dark times, inspires respect and recognition.


Słowa kluczowe:

The Church in the age of communism, Suwalszczyzna after World War II, the attitude of priests to communists

W. Jemielity, Wpływ władz państwowych na obsadę stanowisk kościelnych w diecezji łomżyńskiej w latach 1945–1989, „Prawo Kanoniczne” 2006, nr 3–4;   Google Scholar

T. Dudzuński, K. Sychowicz, Grajewo w XX w., Grajewo 2005;   Google Scholar

J. Stefaniak, Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. białostockim w latach 1945–1956, „Białostocczyzna” 2000, nr 1;   Google Scholar

K. Sychowicz, Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 1944–1975, IPN Oddział w Białymstoku, Białystok 2013;   Google Scholar

K. Sychowicz, Dziekani suwalscy: ks. Bolesław Gumowski i ks. Witold Balukiewicz w materiałach władz i aparatu bezpieczeństwa, , dostęp: 13.05.2015;   Google Scholar

K. Sychowicz, Kościół katolicki a władza „ludowa” w powiecie augustowskim i suwalskim w latach 1945–1956, , dostęp: 13.05.2015;   Google Scholar

K. Sychowicz, Kościół katolicki w województwie białostockim wobec podziemia antykomunistycznego w latach 1945–1953, „Studia Łomżyńskie” 2004, t. 15;   Google Scholar

A. Paczkowski, Polacy pod obcą i własną przemocą, , dostęp: 07.04.2015;   Google Scholar

Cz. Chociej, Armia Krajowa okręg Białystok, Białystok 2012 , dostęp: 07.04.2015;   Google Scholar

N. Pietrow, Малая Катынь, , dostęp 07.06.2011   Google Scholar

W. Gomułka, Przemówienie wygłoszone w Moskwie do przedstawicieli polskich 18 czerwca 1945 r. – K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990;   Google Scholar

W. Guzewicz, Wojenne losy duchowieństwa na Suwalszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1944), Ełk 2008;   Google Scholar

Odezwa biskupów polskich do wiernych w rocznicę poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945–1974, Paris 1975;   Google Scholar

J. Żurek, Komunistów wizja Kościoła, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 4;   Google Scholar

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004;   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
201-03-31

Cited By /
Share

Guzewicz, W., & MOSZCZYŃSKI, L. POSTAWA KSIĘŻY KATOLICKICH WOBEC KOMUNISTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA (1945–1953). Civitas Et Lex, 9(1), 75–89. https://doi.org/10.31648/cetl.2297

Wojciech Guzewicz 
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
Leszek MOSZCZYŃSKI 
Politechnika WarszawskaLicencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.