Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Maciej Radosław Gilewski, ks. Marcin Maczan, ks. Roman Szewczyk, ks. Henryk Śmiarowski, ks. Mirosław Wachowski, ks. Romuald Zdanis)

Wojciech Guzewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku
https://orcid.org/0000-0002-6759-0856


Abstrakt

W prezentowanym materiale przestawiony został dorobek piśmienniczy sześciu kapłanów diecezji ełckiej (Maciej Radosław Gilewski, Marcin Maczan, Roman Szewczyk, Henryk Śmiarowski, Mirosław Wachowski, Romuald Zdanis), reprezentujących dziedzinę prawa kanonicznego. Bibliografia dotyczy lat 1992-2017.


Słowa kluczowe:

bibliografia, prawo kanoniczne, diecezja ełcka

Guzewicz W., Bibliografia Ełckich Studiów Teologicznych. Tomy 1-6 (2000-2006), „Studia Ełckie” 9(2007), s. 351-362.
Guzewicz W., Katalog duchowieństwa diecezji ełckiej. Zmiany administracyjno-personalne w latach 1992-2017, Ełk 2018.
Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 1: Dorobek piśmienniczy), „Studia Ełckie” 20(2018), nr 2, s. 205-219.
Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 2: Stopnie i tytuły oraz czasopisma naukowe), „Studia Ełckie”, 20(2018), nr 3, s. 319-327.
Schematyzm diecezji ełckiej 2012, red. A. Skowroński i in., Ełk 2012.
Sieńkowski M., Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: artykuły naukowe, „Studia Ełckie” 21(2019), nr 1, s. 133-163.
Sieńkowski M., Bibliografia czasopisma naukowego diecezji ełckiej „Studia Ełckie” 1999-2018: materiały, recenzje, sprawozdania, Od Redakcji, miscellanea, „Studia Ełckie” 21(2019), nr 1, s. 165-183.
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Historia, wykładowcy i ich publikacje w latach 1992-2005, red. W. Kalinowski, Ełk 2006.
Pobierz


Opublikowane
2020-10-03

Cited By /
Share

Guzewicz, W. (2020). Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Maciej Radosław Gilewski, ks. Marcin Maczan, ks. Roman Szewczyk, ks. Henryk Śmiarowski, ks. Mirosław Wachowski, ks. Romuald Zdanis). Civitas Et Lex, 27(3), 79–91. https://doi.org/10.31648/cetl.5343

Wojciech Guzewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku
https://orcid.org/0000-0002-6759-0856Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.