Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami diecezji ełckiej, cz. 2: Lud Boży i Aktywność Kościoła

Wojciech Guzewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku
https://orcid.org/0000-0002-6759-0856


Abstrakt

The article presents the state of research on the history of the Ełk diocese in relation to the prosopography of the clergy and lay faithful. The historiographic review was made on the basis of approx. 200 scientific and popular science publications.


Słowa kluczowe:

Diocese of Ełk, historiography, bibliography


Biskup Edward Eugeniusz Samsel (1940-2003), red. J. Dołęga, A. Skowroński, „Episteme” 27(2003).   Google Scholar

Brozio D., Model życia chrześcijańskiego w świetle nauczania ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita (zm. 1996), „Episteme” 91(2009).   Google Scholar

Guzewicz W., „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą…”. Słownik biograficzny zmarłych księży diecezji ełckiej (1992-2017), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2017.   Google Scholar

Guzewicz W., Leksykon prasy katolickiej diecezji ełckiej, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2015.   Google Scholar

Guzewicz W., Prasa diecezjalna w Polsce północno-wschodniej jako źródło wiedzy o społecznej nauce Kościoła (1989-2009), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2012.   Google Scholar

Guzewicz W., Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami diecezji ełckiej, cz. 1: Ustrój i organizacja, „Civitas et Lex” 2021, nr 3, s. 43-54.
Crossref   Google Scholar

Guzewicz W., Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2021.   Google Scholar

Guzewicz W., Wkład duchowieństwa diecezji ełckiej w rozwój intelektualny Polski i regionu (Część 1: Dorobek piśmienniczy), „Studia Ełckie”, 20(2018), nr 2, s. 205-219.   Google Scholar

Idźcie i głoście aż po krańce ziemi. Biskup ełcki odpowiada na pytania Grzegorza Polaka, Verbinum, Górna Grupa 2020.   Google Scholar

Kruczyński D., Krzyk i wołanie biednych. Kościół ełcki w służbie ubogim, Ełk 2011, ss. 320.   Google Scholar

Krzyż i siła łaski. Ks. diakon Piotr Borkiewicz (1978-2019), red. W. Guzewicz, Wyd. Civitas et Lex, Ełk 2020.   Google Scholar

Ks. Marian Szczęsny (1942-2006), red. W. Guzewicz, „Episteme”, 72(2007).   Google Scholar

Pieńkowski A., Życie i działalność bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (1940-2003), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014.   Google Scholar

Profesor i przyjaciel. Ks. Edmund Przekop (1937-1999), red. W. Guzewicz, „Episteme”, 47(2005).   Google Scholar

„Przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej”. 20. rocznica powstania diecezji ełckiej, red. W. Guzewicz, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2012.   Google Scholar

Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu biskupowi Jerzemu Mazurowi, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, red. W. Guzewicz, S. Strękowski, Ełk 2013.   Google Scholar

W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn 2007.   Google Scholar

W służbie Bogu i ludziom. Ks. Czesław Jakub Domel (1932-2004), red. W. Guzewicz, „Episteme”, 41(2005).   Google Scholar

Wierny Bogu, bliski ludziom. Ks. Włodzimierz Wincenty Wielgat (1927-2011), red. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2013.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-12-05

Cited By /
Share

Guzewicz, W. (2021). Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami diecezji ełckiej, cz. 2: Lud Boży i Aktywność Kościoła. Civitas Et Lex, 32(4), 71–80. https://doi.org/10.31648/cetl.7095

Wojciech Guzewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku
https://orcid.org/0000-0002-6759-0856Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.