Organizacje społeczne w realizacji zadań proobronnych

Andrzej Soboń

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-2540-2252

Marta Adamczewska
Abstrakt

Involvement of social organizations in defence issues is both an opportunity and a challenge for the state, which should properly use the potential of social organizations. The research carried out among the V4 Group countries and Lithuania confirmed that all countries less or more use pro-defence organizations. It is one of the state’s security interests. The legal acts that define the participation of citizens in defence issues in Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary and Lithuania are constitutions, which provide the right of citizens to association. The Lithuanian Riflemen’s Association, which is a pro-defence organization in Lithuania, included in the defence system of Lithuania, is of particular importance. A clear specification of the tasks, rights and obligations performed by pro-defence organizations is required. The authors recommend that pro-defence issues in Poland should be defined in a similar way like in Lithuania, including pro-defence organizations to the state’s defence activities.


Słowa kluczowe:

pro-defensiveness, social organization, security


Adamczewska M., Organizacje społeczne jako potencjał obronny państwa, Warszawa 2020.   Google Scholar

Decyzja nr 168/MON z dnia 7 grudnia 2020 r.   Google Scholar

Husar M., Ewakuacja zbiorów muzealnych, https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/articles/aktualnosciw/ewakuacja-zbiorow-muzealnych/   Google Scholar

Kitler W., Podstawy teoretyczne przygotowań obronnych państwa w kontekście potrzeb i zadań obronnych, „Zeszyt Problemowy TWO” 2011, nr 1(65).   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., rozdz. I, art. 12, Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf   Google Scholar

Kuliczkowski M., Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce: próba systematyzacji procesualnych oraz funkcjonalnych aspektów przygotowań, Warszawa 2016.   Google Scholar

Leksykon wiedzy wojskowej, pod red. M. Laprusa, Warszawa 1979.   Google Scholar

MSBS GROT dla Jednostki Strzleckiej 4051 Włocławek, https://fabrykabroni.pl/2021/07/15/msbs-grot-dla-jednostki-strzeleckiej-4051 wloclawek/.   Google Scholar

Pietrzak M., Porozumienie o współpracy żołnierzy z harcerzami, https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/informacje/486725/porozumienie-o-wspolpracy-zolnierzy-z-harcerzami#.   Google Scholar

Porozumienie o współpracy z dnia 13.03.2016 r. pomiędzy 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną a Fundacją na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”, https://archiwum-2019 15gbz.wp.mil.pl/pl/pages/rejestr-porozumien-2019-02-04-v/index.html.   Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, Dz.U. 2004 r., nr 16, poz. 152.   Google Scholar

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, pod red. J. Pawłowskiego, B. Zdrodowskiego, M. Kuliczkowskiego, Toruń 2020.   Google Scholar

Soboń A., Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 2019.   Google Scholar

Tomczak A., Rola organizacji proobronych w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2016.   Google Scholar

Ustawa o obronie Ojczyzny, Dz.U. z 2022 r., poz. 655.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-20

Cited By /
Share

Soboń, A. ., & Adamczewska, M. (2023). Organizacje społeczne w realizacji zadań proobronnych. Civitas Et Lex, 37(1), 27–37. https://doi.org/10.31648/cetl.8101

Andrzej Soboń 
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-2540-2252
Marta Adamczewska 
Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.