Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 7)

Wojciech Guzewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku
https://orcid.org/0000-0002-6759-0856


Abstrakt

The article presents parishes and churches: St. John Paul II in Ełk, Assumption of the Blessed Virgin Mary in Filipów, St. Maximilian Maria Kolbe in Gawrych Ruda, St. Anthony of Padua in Gąski, St. Anna in Giby.


Słowa kluczowe:

Ełk, Filipów, Gawrych Ruda, Gąski, Giby, Diocese of Ełk, Catholic Church


Guzewicz W., My i historia. Kościoły i parafie dekanatu pw. Ducha Świętego w Suwałkach, Ełk   Google Scholar

Guzewicz W., Na styku kultur i narodów. Studium administracyjno-historyczne kościołów   Google Scholar

i parafii dekanatu sejneńskiego, Ełk 2021.   Google Scholar

Guzewicz W., „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą…”. Słownik biograficzny zmarłych księży   Google Scholar

diecezji ełckiej (1992–2017), Ełk 2017.   Google Scholar

Guzewicz W., Wizytacje pasterskie bpa Rydzewskiego na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie w lipcu   Google Scholar

r., „Studia Ełckie” 16(2014), nr 2, s. 221–232.   Google Scholar

Guzewicz W., Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992–2017 w odniesieniu do stanowisk   Google Scholar

proboszczów, „Studia Ełckie” 19(2017), nr 2, s. 209–228.   Google Scholar

Przemielewski P., Geneza i dzieje mariawityzmu w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Filipowie,   Google Scholar

Ełk 2002.   Google Scholar

„Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”. 20. rocznica powstania diecezji ełckiej, pod red.   Google Scholar

W. Guzewicza, Ełk 2012.   Google Scholar

Schematyzm Diecezji Ełckiej 2012. Stan z 15 września 2012 r. w roku Jubileuszu XX-lecia istnienia   Google Scholar

Diecezji Ełckiej, pod red. A. Skowrońskiego i in., Ełk 2012.   Google Scholar

Schematyzm Diecezji Ełckiej 2017: w roku Jubileuszu XXV-lecia istnienia Diecezji Ełckiej. Stan   Google Scholar

na 1 października 2017 r., [opr. M. Maczan], Ełk 2017.   Google Scholar

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie sejneńskim od XV do XIX w., w: Materiały do dziejów   Google Scholar

ziemi sejneńskiej, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 1963, s. 13–294.   Google Scholar

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie suwalskim od XV do połowy XVII wieku, w: Studia   Google Scholar

i materiały do dziejów Suwalszczyzny, pod red. J. Antoniewicza, Białystok 1965,   Google Scholar

s. 51–134.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2023-02-20

Cited By /
Share

Guzewicz, W. (2023). Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 7). Civitas Et Lex, 37(1), 7–16. https://doi.org/10.31648/cetl.8532

Wojciech Guzewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku
https://orcid.org/0000-0002-6759-0856Licencja

Wszystkie artykuły opublikowane w Civitas et Lex są dostępne online w trybie otwartego dostępu (Open Access) i można je pobrać bezpłatnie na podstawie następującej licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works) 4.0.