Opublikowane: 2019-12-151

Rozbieżności w gronie opozycji przeciwko rządom króla Augusta II w Koronie w okresie dominacji szwedzkiej w latach 1704-1706

Rafał Kowalski
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.4836

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza kwestię rozbieżności, jakie wystąpiły wśród oponentów króla Augusta II Wettyna w Koronie w latach 1704-1706. Najazd szwedzki na Rzeczpospolitą w 1702 r. doprowadził do zaognienia napiętej sytuacji, jaka panowała pomiędzy poddanymi a próbującym umocnić swoje rządy Augustem II. Wywodząca się głównie z Wielkopolski opozycja zawiązała konfederację antykrólewską. W lutym 1704 r. konfederaci pod wpływem szwedzkich nacisków doprowadzili do detronizacji króla Augusta, a następnie do elekcji antykróla - wywodzącego się z kręgu opozycji wojewodę poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego. Narzucony szlachcie przez szwedzkiego monarchę Karola XII król nie zyskał akceptacji wśród innych opozycjonistów. Szybko dały o sobie znać rozbieżności nie tylko celów politycznych liderów malkontenckich, ale także niezaspokojona ambicja i zazdrość z powodu wyniesienia na tron osoby ze swojego kręgu społecznego, do tego pozbawionej autorytetu. Prymas Michał Radziejowski, jeden z głównych sprawców detronizacji króla Augusta, po elekcji Leszczyńskiego odsunął się od działalności politycznej. Podobnie postąpili inni przywódcy malkontenccy. Brutalność szwedzkich najeźdźców, a także nieudolność Leszczyńskiego nie uspokoiła sytuacji w Rzeczypospolitej. Większość szlachty pozostała wierna zdetronizowanemu monarsze. Dopiero najazd szwedzki na Saksonię w 1706 r. wymusił na Auguście II ustąpienie tronu na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Będąc już jedynym monarchą Rzeczypospolitej, zależny całkowicie od Karola XII, król Stanisław pomimo prób nie doprowadził do pacyfikacji kraju.

Słowa kluczowe:

August II, detronizacja, Karol XII, opozycja, elekcja, konfederacja, Jakub Sobieski, Michał Radziejowski, Stanisław Leszczyński, Hieronim Lubomirski, prymas, Wettyn

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Kowalski, R. (2019). Rozbieżności w gronie opozycji przeciwko rządom króla Augusta II w Koronie w okresie dominacji szwedzkiej w latach 1704-1706. Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4836

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.