Opublikowane: 2019-12-151

Józef Ostaszewski, Karol Małłek, Adam Chętnik, Witold Witkowski. Kartka z dziejów współpracy mazursko-mazowieckiej i mazursko-kurpiowskiej

Janusz Małłek
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.4844

Abstrakt

Artykuł przedstawia nieznane dotąd fakty współdziałania Mazurów z Działdowszczyzny z Mazurami z Mazowsza na rzecz zjednoczenia Prus Wschodnich z Polską w I połowie XX w. Na treść artykułu składają się trzy części: 1. Kontakty Związku Mazurów z dr Józefem Ostaszewskim i „Gazetą Mławską” w latach 1935–1939. 2. Tajny Mazurski Instytut Badawczy w latach okupacji hitlerowskiej i udział w jego pracach Mazowszan Zawkrzańskich. 3. Instytut Mazurski w Olsztynie miejscem współpracy Mazurów Działdowskich (Karol Małłek), Mazowszan Zawkrzańskich (Witold Witkowski) i Kurpiów (Adam Chętnik) w pierwszych latach PRL.

Słowa kluczowe:

Mazury, Mazowsze, Zawkrze, Działdowo, Mława, Związek Mazurów, Mazurski Instytut Badawczy, Gazeta Mławska

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Małłek, J. (2019). Józef Ostaszewski, Karol Małłek, Adam Chętnik, Witold Witkowski. Kartka z dziejów współpracy mazursko-mazowieckiej i mazursko-kurpiowskiej. Echa Przeszłości, (XX/1). https://doi.org/10.31648/ep.4844

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.