Stanisław Konarski w wybranych dziewiętnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych

Barbara Krysztopa-Czupryńska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

Przegląd wybranych dziewiętnastowiecznych publikacji anglojęzycznych dowodzi, że ówczesny czytelnik władający językiem angielskim miał możliwość zetknięcia się z nazwiskiem Stanisława Konarskiego wielokrotnie podczas lektury książek czy periodyków, zarówno tych opublikowanych na Wyspach Brytyjskich, jak i po drugiej stronie Atlantyku. Wzmianki dotyczące pijara pojawiały się stosunkowo często. Był on przedstawiany jako postać wybitna, wielce zasłużona dla polskiego oświecenia. Przywołując dokonania Konarskiego zwracano przede wszystkim uwagę na prace reformatorskie w zakresie edukacji oraz na jego osiągnięcia publicystyczne. Z reguły informacje na temat założyciela Collegium Nobilium pozbawione były głębszej analizy jego dokonań. Najwyraźniej na ową głębię nie było zapotrzebowania. Najpełniejsze i najrzetelniejsze informacje na temat Konarskiego czytelnik anglojęzyczny
pozyskiwał z prac, które wychodziły spod piór rodaków pijara. Były to zarówno tłumaczenia i przedruki fragmentów dzieł, które wcześniej ukazały się w języku polskim, jak też prace, które oryginalnie ukazały się w języku angielskim.


Słowa kluczowe:

Stanisław Konarski, publikacje anglojęzyczne, XIX wiek

[Jakob-Robinson T.A.L. von], The historical view or the Slavic language in its various dialects: With special reference to theological literature, “The Biblical Repository”, ed. E. Robinson, Vol. 4, No. 14, 15, Andover-New York 1834.   Google Scholar

“The Foreign Monthly Review and Continental Literary Journal”, London 1839, Vol. 1, No. 2.   Google Scholar

“The Foreign Quarterly Review”, London 1843, Vol. 30, No. 60.   Google Scholar

„The Spectator”, No. 189, 11 II 1832.   Google Scholar

Ajewski Konrad, Ordynat Stanisław Kostka Zamoyski oczami Anglika widziany, „Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 2005, Nr 1–2 .   Google Scholar

Bentkowski Feliks, Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, Warszawa-Wilno 1814, t. 1.   Google Scholar

Botta Anne C. Lynch, Hand-book of universal literature, from the best and latest authorities, Boston 1869.   Google Scholar

Botta Vincenzo, w: Appleton’s Cyclopaedia of American Biography, ed. J.G. Wilson. J. Fiske, New York 1887, Vol. 1.   Google Scholar

Bourrienne M. Fauvelet de, Memoirs of Napoleon Bonaparte, London 1836, Vol. 1–4.   Google Scholar

Bowring John, Wybōr poezyi Polskiéy. Specimens of the Polish Poets; with notes and observations on the literature of Poland, London 1827.   Google Scholar

Burnett George, View of the present state of Poland, London 1807.   Google Scholar

C[ooper] Thompson, Burnett George, w: Dictionary of National Biography, ed. L. Stephen, New York–London 1886, Vol. 7.   Google Scholar

Chambers’s Encyclopaedia: A dictionary of universal knowledge for the people, ed. W. & R. Chambers, London 1868, Vol. 7.   Google Scholar

Chojnacki Władysław, Zajewski Władysław, Lach Szyrma Krystyn, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, t. 16.   Google Scholar

Encyclopaedia Americana: A popular dictionary of arts, sciences, literature, history, politics and biography, brought down to the present time; Including a copious collection of original articles in American biography: On the basis of the seventh edition of the German Conversations–Lexicon, ed. F. Lieber, E. Wigglesworth, T.G. Bradford, Philadelphia 1832, Vol. 10.   Google Scholar

Fletcher James, The history of Poland, from the earliest period to the present time, London 1831.   Google Scholar

History and present condition of Poland, “The American Quarterly Register”, Vol. 4, No. 2, Nov. 1831, ed. B.B. Edwards, Boston 1832.   Google Scholar

Kaiserreichs, Heidelberg 1823, Bd. 1–2.   Google Scholar

Kalussowski Henry, The Slavi and their literature. Polish literature, “The American Eclectic: Or, selections from the periodical literature of all foreign countries”, Vol. 3, No. 9, New York-Boston-London 1842.   Google Scholar

Kieniewicz Stefan, Koźmian Stanislaw Egbert, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, t. 15.   Google Scholar

Klimaszewski Bolesław, Sobolewski Paweł, w: Polski Słownik Biograficzny, Warszawa-Kraków 1999–2000, t. 39.   Google Scholar

Konarski Stanisław, De arte bene cogitandi, ad artem dicendi bene, necessaria, Warszawa 1767, cz. 1–3.   Google Scholar

Konarski Stanisław, De emendandis eloquentiae vitiis liber I, Warszawa (1741).   Google Scholar

Konarski Stanisław, O skutecznym rad sposobie albo o utrzymaniu ordynaryjnych sejmów, Warszawa 1760–1763, t. 1–4.   Google Scholar

Koźmian Stanisław, Literature of the nineteenth century. Poland, “The Athenaeum”, No. 559, London 14 VII 1838.   Google Scholar

Krasinski Valerian, Sketch of the religious history of the Slavonic nations, Edinburgh 1851.   Google Scholar

Krasinski Valerian, The Polish question and Panslavism, London 1855.   Google Scholar

Lach Szyrma Krystyn, Letters, literary and political, on Poland: Comprising observations on Russia and other Slavonian nations and tribes, Edinburgh 1823.   Google Scholar

London 1845, Vol. 6.   Google Scholar

Michalski Jerzy, Konarski Hieronim, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967–1968, t. 13.   Google Scholar

Nowak-Dłużewski Juliusz, Stanisław Konarski, Warszawa 1989.   Google Scholar

Ogiński Michal Kleofas, Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais, depuis 1788 jusqu’à la fin de 1815, éd. L.J.B. Chodźko, Paris- Genève 1826–1827, 4 vol.   Google Scholar

Paszkiewicz M., Krasiński Walerian Skorobohaty, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 15.   Google Scholar

Polish language and literature, “Virginia Literary Museum and Journal of Belles Lettres, Arts, etc”, Vol. 1, No. 43, 7 IV 1830.   Google Scholar

Polish literature, “The Foreign Quarterly Review”, Vol. 25, No. 49, London 1840.   Google Scholar

Polish literature, “The Foreign Quarterly Review”, Vol. 25, No. 49, April 1840, American Edition, New York 1840.   Google Scholar

Report of the Commissioner of Education for the year 1894–95, Washington 1896, Vol. 1.   Google Scholar

Schlosser Friedrich Christoph, Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19. bis zum Sturz des französischen   Google Scholar

Schlosser Friedrich Christoph, History of the eighteenth century and of the nineteenth till the overthrow of the French Empire: With the particular reference to mental cultivation and progress,   Google Scholar

Soboleski Paul, Poets and poetry of Poland: A collection of Polish verse, Including a short account of the history of Polish poetry, with sixty biographical sketches of Poland’s poets and specimens of their composition, Chicago 1881.   Google Scholar

Sokol Stanley S., Mrotek Kissane Sharon F., Abramowicz Alfred L., The Polish biographical dictionary: Profiles of nearly 900 Poles who have made lasting contributions to world civilization, Wauconda 1992.   Google Scholar

Talvj [Robinson Therese], Historical view of the language and literature of the Slavic nations: With a sketch of their popular poetry, New York 1850.   Google Scholar

The Columbian Cyclopedia, Buffalo 1897, Vol. 24.   Google Scholar

The Encyclopaedia Britannica, or dictionary of arts, sciences, and general literature, Edinburgh 1859, Vol. 18.   Google Scholar

The International Cyclopaedia: A compendium of human knowledge, H.T. Peck, S.H. Peabody, Ch.F. Richardson, New York 1899, Vol. 11.   Google Scholar

The Penny Cyclopædia of the society for the diffusion of useful knowledge, London 1841, Vol. 22.   Google Scholar

Voigt Irma Elizabeth, The life and works of Mrs. Therese Robinson (Talvj), [Chicago] 1913.   Google Scholar

Volumina Constitutionum, red. S. Grodziski, I. Dwornicka, W. Uruszczak, Warszawa 1996, t. 1: 1493–1549, vol. 1: 1493–1526, s. 10–12.   Google Scholar

Volumina legum: leges, statuta, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae omniumque provinciarum annexarum, a Commitiis Visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia, Warszawa 1732–1739, t. 1–6.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2020-08-21

Cited By /
Share

Krysztopa-Czupryńska, B. (2020). Stanisław Konarski w wybranych dziewiętnastowiecznych publikacjach anglojęzycznych. Echa Przeszłości, (XX/2). https://doi.org/10.31648/ep.5751

Barbara Krysztopa-Czupryńska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicencja

Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

Przystąpienie do wykonywania Uprawnień Licencyjnych oznacza akceptację i zgodę Licencjodawcy na związanie się warunkami niniejszej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna (“Licencja Publiczna”). W zakresie, w jakim niniejsza Licencja Publiczna może być interpretowana jako umowa, Uprawnienia Licencyjne przyznawane są Licencjobiorcy w zamian za zgodę Licencjobiorcy na niniejsze warunki, a Licencjodawca udziela Licencjobiorcy owe uprawnienia w zamian za korzyści płynące dla Licencjodawcy z udostępnienia Utworu Licencjonowanego na niniejszych warunkach.

Paragraf 1 – Definicje.

 1. Utwór Zależny oznacza materiał objęty Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich, pochodzący od, lub opracowany na podstawie Utworu Licencjonowanego, w którym następuje tłumaczenie Utworu Licencjonowanego, jego zmiana, aranżacja, przetworzenie lub inna modyfikacja w taki sposób, że wymagane jest zezwolenie na podstawie Prawa Autorskiego i Praw Podobnych do Praw Autorskich należących do Licencjodawcy. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, jeśli Utwór Licencjonowany jest utworem muzycznym, wykonaniem lub nagraniem dźwiękowym, Utwór Zależny powstaje zawsze, gdy Utwór Licencjonowany zostaje zsynchronizowany w relacji czasowej z ruchomym obrazem.
 2. Licencja Twórcy Utworu Zależnego oznacza licencję, którą Licencjobiorca stosuje do Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich przysługujących mu w odniesieniu do Utworu Zależnego, zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
 3. Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich oznaczają prawo autorskie i/lub prawa ściśle związane z prawem autorskim, włącznie z, bez ograniczeń, wykonywaniem, nadawaniem, nagrywaniem dźwięku, oraz Prawami Sui Generis do Baz Danych, bez względu na to, w jaki sposób prawa te są nazywane i kategoryzowane. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, prawa wymienione w Paragrafie 2(b)(1)-(2) nie są Prawami Autorskimi i Prawami Podobnymi do Praw Autorskich.
 4. Skuteczne Zabezpieczenia Techniczne oznaczają środki, które, w braku odpowiedniego zezwolenia, nie mogą być obchodzone na podstawie praw wykonujących zobowiązanie przyjęte na podstawie art. 11 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim z dn. 20 grudnia 1996, lub podobnych umów międzynarodowych.
 5. Wyjątki i Ograniczenia oznaczają dozwolony użytek lub inne wyjątki lub ograniczenia Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich, mające zastosowanie do korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę.
 6. Utwór Licencjonowany oznacza dzieło artystyczne lub literackie, bazę danych, lub inny materiał, do którego Licencjodawca zastosował niniejszą Licencję Publiczną.
 7. Uprawnienia Licencyjne oznaczają uprawnienia przyznane Licencjobiorcy na warunkach niniejszej Licencji Publicznej, ograniczające się do wszystkich Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich regulujących korzystanie z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę, i które Licencjodawca jest upoważniony licencjonować.
 8. Licencjodawca oznacza osobę(y) fizyczną(e) lub podmiot(y) udzielający(e) praw na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.
 9. Dzielenie się oznacza udostępniane publiczne utworu jakimikolwiek środkami, wymagające zgody na podstawie Uprawnień Licencyjnych, takie jak reprodukcja, publiczne wystawianie, publiczne wykonanie, rozprowadzanie, rozpowszechnianie, komunikowanie, importowanie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 10. Prawa Sui Generis do Baz Danych oznaczają prawa inne niż prawo autorskie, wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z 11 marca 1996 r. o prawnej ochronie baz danych, z późniejszymi zmianami/lub zastępowanej nową, jak również inne prawa odpowiadające im istotnie, obowiązujące gdziekolwiek na świecie.
 11. Licencjobiorca oznacza podmiot wykonujący Uprawnienia Licencyjne na warunkach niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 2 – Zakres.

 1. Udzielenie licencji.
  1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji Publicznej, Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy, nieodpłatnej, nieobejmującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata w odniesieniu Utworu Licencjonowanego Uprawnień Licencyjnych do:
   1. zwielokrotniania i Dzielenia się Utworem Licencjonowanym w całości lub części; a także
   2. tworzenia, zwielokrotniania i Dzielenia się Utworami Zależnymi.
  2. Wyjątki i Ograniczenia. W razie wątpliwości, w przypadku, gdy korzystanie przez Licencjobiorcę odbywa się w ramach Wyjątków i Ograniczeń, niniejsza Licencja Publiczna nie ma zastosowania, a Licencjobiorca nie jest zobowiązany do przestrzegania jej warunków.
  3. Czas trwania. Czas trwania niniejszej Licencji Publicznej określony jest w Paragrafie 6(a).
  4. Środki przekazu i formaty; zezwolenie na modyfikacje techniczne. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania Uprawnień Licencyjnych za pośrednictwem wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości środków przekazu oraz we wszystkich znanych lub mających powstać w przyszłości formatach, a także do dokonywania w tym celu koniecznych modyfikacji technicznych. Licencjodawca zrzeka się i/lub zobowiązuje do niewykonywania prawa do zabronienia Licencjobiorcy dokonywania modyfikacji technicznych koniecznych dla wykonywania Uprawnień Licencyjnych, włącznie z modyfikacjami technicznymi koniecznymi do obejścia Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych. Dla celów niniejszej Licencji Publicznej, proste dokonanie modyfikacji objętych niniejszym Paragrafem 2(a)(4) nie prowadzi do powstania Utworu Zależnego.
  5. Dalsi odbiorcy.
   1. Oferta Licencjodawcy – Utwór Licencjonowany. Każdy odbiorca Utworu Licencjonowanego automatycznie otrzymuje ofertę Licencjodawcy przystąpienia do wykonywania Uprawnień Licencyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Licencji Publicznej.
   2. Żadnych ograniczeń dla dalszych odbiorców. Licencjobiorca nie może oferować ani nakładać dodatkowych lub zmienionych warunków wykorzystania Utworu Licencjonowanego, ani stosować jakichkolwiek Skutecznych Zabezpieczeń Technicznych, jeśli działania te ograniczają wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez jakiegokolwiek odbiorcę Utworu Licencjonowanego.
  6. Brak upoważnienia. Żaden element niniejszej Licencji Publicznej nie stanowi zezwolenia, ani nie może być interpretowany jako zezwolenie na sugerowanie lub stwierdzanie, że Licencjobiorca lub wykorzystanie przez Licencjobiorcę Utworu Licencjonowanego są powiązane, sponsorowane, upoważnione lub oficjalnie uznane przez Licencjodawcę lub inne podmioty wskazane w celu uznania autorstwa, zgodnie z postanowieniem Paragrafu 3(a)(1)(A)(i).
 2. Inne prawa.

  1. Autorskie prawa osobiste, takie jak prawo do nienaruszalności formy i treści utworu, ani prawo do kontroli komercyjnego wykorzystania wizerunku, prawo do prywatności, lub inne podobne prawa osobiste nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną. Jednakże, w najszerszym możliwym zakresie, lub w zakresie ograniczonym, pozwalającym na wykonywanie przez Licencjobiorcę Uprawnień Licencyjnych (jednak nie w żaden inny sposób), Licencjodawca zrzeka się lub zobowiązuje do niewykonywania powyższych przysługujących Mu praw.
  2. Prawa patentowe i prawa do znaków towarowych nie są objęte niniejszą Licencją Publiczną.
  3. W najszerszym możliwym zakresie, Licencjodawca zrzeka się wszelkich praw do wynagrodzenia od Licencjobiorcy za wykonywanie Uprawnień Licencyjnych, pobieranego bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania, na podstawie jakiegokolwiek, dobrowolnego lub zbywalnego, ustawowego lub obowiązkowego, systemu licencyjnego. W pozostałych przypadkach, Licencjodawca wyraźnie zastrzega prawo do pobierania wynagrodzenia.

Paragraf 3 – Warunki Licencji.

Wykonywanie Uprawnień Licencyjnych przez Licencjodawcę jest wyraźnie uzależnione od przestrzegania następujących warunków.

 1. Uznanie autorstwa.

  1. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym (również w zmodyfikowanej formie), jest obowiązany:

   1. zachować następujące elementy, jeśli są one wskazane przez Licencjodawcę w Utworze Licencjonowanym:
    1. identyfikację twórcy Utworu Licencjonowanego oraz jakichkolwiek innych osób, wskazanych do uzyskania atrybucji, w rozsądny sposób, oznaczony przez Licencjodawcę (włącznie z podaniem wskazanego pseudonimu);
    2. informacji o prawach autorskich;
    3. oznaczenie niniejszej Licencji Publicznej;
    4. oznaczenie wyłączenia gwarancji;
    5. URI lub hiperłącze do Utworu Licencjonowanego, w rozsądnym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne;
   2. oznaczyć czy Licencjobiorca wprowadził modyfikacje w Utworze Licencjonowanym, oraz zachować oznaczenia poprzednich modyfikacji; oraz
   3. oznaczyć Utwór Licencjonowany jako dostępny na niniejszej Licencji Publicznej, a także załączyć tekst, adres URI lub hiperłącze do niniejszej Licencji Publicznej.
  2. Warunków określonych w Paragrafie 3(a)(1) Licencjobiorca może dochować w każdy rozsądny sposób, stosownie do nośnika, środka przekazu i kontekstu, w jakim Licencjobiorca Dzieli się Utworem Licencjonowanym. Na przykład, rozsądnym dochowaniem wyżej określonych warunków może być załączenie adresu URI lub hiperłącza do źródła zawierającego wymagane informacje.
  3. Jeśli zażąda tego Licencjodawca, Licencjobiorca obowiązany jest usunąć wszelkie informacje określone w Paragrafie 3(a)(1)(A), w uzasadnionym zakresie wyznaczonym przez możliwości techniczne.
  4. Jeśli Licencjobiorca Dzieli się stworzonymi przez siebie Utworami Zależnymi, Licencja Twórcy Utworu Zależnego nie może ograniczać użytkowników Utworu Zależnego w dochowaniu warunków niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 4 – Prawa Sui Generis do Baz Danych.

W przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują Prawa Sui Generis do Baz Danych, mające zastosowanie do określonego korzystania z Utworu Licencjonowanego przez Licencjobiorcę:

 1. w razie wątpliwości, Paragraf 2(a)(1) przyznaje Licencjobiorcy prawo do wyodrębniania, ponownego wykorzystania, zwielokrotniania oraz Dzielenia się całością lub istotną częścią zawartości bazy danych;
 2. w przypadku, gdy Licencjobiorca zawiera całość lub istotną część bazy danych w bazie danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, baza danych, do której Prawa Sui Generis do Baz Danych przysługują Licencjobiorcy, stanowi Utwór Zależny (jednakże nie dotyczy to jej samodzielnych części), oraz
 3. W przypadku, gdy Licencjobiorca Dzieli się całością lub istotną częścią bazy danych, obowiązany jest przestrzegać warunków Paragrafu 3(a).

W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 4 uzupełnia, lecz nie zastępuje obowiązków Licencjodawcy wynikających z niniejszej Licencji Publicznej, w przypadku, gdy Uprawnienia Licencyjne obejmują inne Prawa Autorskie i Prawa Podobne do Praw Autorskich.

Paragraf 5 – Wyłączenie Gwarancji i Ograniczenie Odpowiedzialności.

 1. Jeżeli Licencjodawca oddzielnie nie postanowił inaczej, Licencjodawca, w możliwie najszerszym zakresie, oferuje Utwór Licencjonowany w takiej formie, w jakiej zapoznał się z nim Licencjobiorca i nie udziela żadnych zapewnień, ani jakiegokolwiek rodzaju gwarancji, dotyczących Utworu Licencjonowanego, ani wynikających z wyraźnego postanowienia, dorozumianych, ustawowych, ani jakichkolwiek innych. Obejmuje to, bez ograniczeń, rękojmię, zbywalność, przydatność do konkretnego celu, brak naruszeń praw innych osób, brak ukrytych lub innych wad, dokładność, występowanie lub niewystępowanie wad widocznych jak i ukrytych. W przypadku, gdy wyłączenie gwarancji nie jest dozwolone w całości lub w części, niniejsze wyłączenie może nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy.
 2. W najdalej idącym stopniu, w żadnym wypadku Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy na żadnej podstawie prawnej (włączając w to, bez ograniczeń, niedochowanie należytej staranności) za bezpośrednie, specjalne , pośrednie, przypadkowe, następcze, karne, ani żadne inne straty, koszty, utracone korzyści, wydatki, ani szkody wynikające z zastosowania niniejszej Licencji Publicznej lub korzystania z Utworu Licencjonowanego, nawet w przypadku, gdy Licencjodawca był powiadomiony o możliwości poniesienia takich strat, kosztów, wydatków, lub szkód. W przypadku, gdy ograniczenie odpowiedzialności nie jest dozwolone w całości lub w części, takie ograniczenie nie ma zastosowania do Licencjobiorcy.
 1. Powyższe wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności będzie interpretowane w sposób zapewniający wyłączenie i zrzeczenie się odpowiedzialności w zakresie możliwie najszerszym.

Paragraf 6 – Termin i Wygaśnięcie.

 1. Niniejsza Licencja Publiczna jest udzielona na czas trwania licencjonowanych Praw Autorskich i Praw Podobnych do Praw Autorskich. Jednakże, jeśli Licencjobiorca naruszy postanowienia niniejszej Licencji Publicznej, prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej Licencji Publicznej wygasają automatycznie.
 2. Jeżeli prawo Licencjobiorcy do korzystania z Utworu Licencjonowanego wygasło na podstawie Paragrafu 6(a), zostaje ono przywrócone:

  1. automatycznie z data usunięcia naruszenia, jeśli nastąpiło ono w ciągu 30 dni od odkrycia naruszenia przez Licencjobiorcę; lub
  2. w razie wyraźnego przywrócenia przez Licencjodawcę.
  W razie wątpliwości, niniejszy Paragraf 6(b) nie ogranicza żadnych uprawnień Licencjodawcy przysługujących mu w razie naruszenia przez Licencjobiorcę niniejszej Licencji Publicznej.
 3. W razie wątpliwości, Licencjodawca może także oferować Utwór Licencjonowany na odrębnych warunkach, bądź przestać dystrybuować Utwór Licencjonowany w każdej chwili; nie prowadzi to jednak do wygaśnięcia niniejszej Licencji Publicznej.
 4. Paragrafy 1567 i 8 trwają również po wygaśnięciu niniejszej Licencji Publicznej.

Paragraf 7 – Inne Warunki.

 1. Licencjodawca nie jest związany żadnymi dodatkowymi lub zmienionymi warunkami zakomunikowanymi przez Licencjobiorcę, chyba że dosłownie wyrazi na to swoją zgodę.
 2. Jakiekolwiek ustalenia, porozumienia, umowy odnoszące się do Utworu Licencjonowanego, nie wyrażone w niniejszej Licencji Publicznej, nie stanowią jej postanowień i są od niej niezależne.

Paragraf 8 – Wykładnia.

 1. W razie wątpliwości, niniejsza Licencja Publiczna nie zawęża, nie ogranicza, ani nie warunkuje jakiegokolwiek dozwolonego wykorzystania Utworu Licencjonowanego, mogącego odbywać się zgodnie z prawem bez zezwolenia wynikającego z niniejszej Licencji Publicznej, ani nie może być w ten sposób interpretowana.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji Publicznej uważa się za nieskuteczne, będzie ono automatycznie, na ile to tylko możliwe, w jak najmniejszym, koniecznym stopniu przekształcone tak, aby stało się skuteczne. Jeżeli postanowienie takie nie może zostać przekształcone, zostanie ono unieważnione bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Licencji Publicznej.
 3. Żadne postanowienie niniejszej Licencji Publicznej nie będzie uchylone, ani żadne naruszenie jej postanowień dozwolone, bez wyrażonej dosłownie zgody Licencjodawcy.
 4. Niniejsza Licencja Publiczna nie stanowi, ani nie może być interpretowana jako ograniczenie lub zrzeczenie się jakichkolwiek przywilejów Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, w tym immunitetów procesowych względem jakiejkolwiek władzy jurysdykcyjnej.