Opublikowane: 2022-07-011

Rola prasy w popularyzowaniu problematyki edukacji ukraińskojęzycznej (koniec XIX- początek XX wieku)

Olga Morozowa
Echa Przeszłości
Dział: ARTYKUŁY I ROZPRAWY
https://doi.org/10.31648/ep.7941

Abstrakt

Artykuł odzwierciedla rolę i wartość prasy końca XІХ - początku XX wieku w rozpowszechnianiu idei studiów ukraińskich. Autorka dochodzi do wniosku, że prasa była wówczas trybunem prawnym propagandy idei narodowych świadomych postaci. Istotną rolę w rozwoju podstaw teoretycznych ukraińskiej szkoły i edukacji narodowej odegrały czasopisma „Kievskaya starina”, „Ridniy kraj”, „Gromadska dumka” (od 1906 to „Rada”), „Ukrainski vestnik”, „Ukrainska gizn”, „Svitlo”' i inne. W swoich artykułach wybitne postacie Ukrainy skupiły się na wprowadzeniu języka ukraińskiego do placówek oświatowych, stworzeniu szerokiej sieci ukraińskojęzycznych instytucji. W walce o nauczanie języka ojczystego prasa zjednoczyła w swoich roszczeniach inteligencję ukraińską. Ciągłe prześladowania, brak dostatecznie wykwalifikowanej kadry i świadomych czytelników tylko skłoniły wydawców do jeszcze ostrzejszego podniesienia kwestii edukacji w języku ojczystym. W ten sposób ówczesne czasopisma odegrały najbardziej aktywną rolę w tworzeniu teoretycznych podstaw ukraińskiej szkoły narodowej i oświaty.

Zasady cytowania

Morozowa, O. (2022). Rola prasy w popularyzowaniu problematyki edukacji ukraińskojęzycznej (koniec XIX- początek XX wieku). Echa Przeszłości, (XXIII/1). https://doi.org/10.31648/ep.7941

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.