Jak mówić o kryzysie ekologicznym, aby anthropoi chcieli z nim faktycznie walczyć?

Magdalena Hoły-Łuczaj

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
https://orcid.org/0000-0001-5860-3638Słowa kluczowe:

Ewa Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu

Benyus J. (2002), Biomimicry: Innovation Inspired by Nature, Harper Perennial, New York.

Bińczyk E. (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Blok V. (2017), Earthing Technology: Towards an Eco-centric Concept of Biomimetic Technologies in the Anthropocene, „Techné: Research in Philosophy and Technology” 21(2–3): 127–49, doi: 10.5840/techne201752363.

Carter A. (1995), Deep Ecology or Social Ecology, „The Heythrop Journal” 36 (3): 328-350, doi.org/10.1111/j.1468-2265.1995.tb00992.x.

Hoły-Łuczaj, M. (2018), In Search of Allies for Postnatural Environmentalism, or Revisiting an Ecophilosophical Reading of Heidegger, w druku w „Environmental Values”.

Hoły-Łuczaj, M., Blok V. (2019), How to Deal with Hybrids in the Anthropocene? Towards a Philosophy of Technology and Environmental Philosophy 2.0, w druku w „Environmental Values”.

Johnson E.R. (2016), Reconsidering Mimesis: Freedom and Acquiescence in the Anthropocene, „South Atlantic Quarterly” 115 (2): 267–289, doi.org/10.1215/00382876-3488409.
Pobierz


Opublikowane
2018-12-21

Cited By /
Share

Hoły-Łuczaj, M. (2018). Jak mówić o kryzysie ekologicznym, aby anthropoi chcieli z nim faktycznie walczyć?. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (24), 591–598. https://doi.org/10.31648/hip.2640

Magdalena Hoły-Łuczaj 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
https://orcid.org/0000-0001-5860-3638Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Magdalena Hoły-Łuczaj

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania