Od Davida Bloora do antypostmodernizmu

Krzysztof Kościuszko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-4474-2885


Abstrakt

Przeciwstawiając się B. Latourowi, określam stanowisko D. Bloora jako antyrelatywistyczny relatywizm i antykumulatywistyczny kumulatywizm. Bloor nie gubi autonomii nauki. Wykorzystuję rozważania Bloora do przezwyciężenia postmodernistycznego relatywizmu.


Słowa kluczowe:

Bloor, Goedel, Poincare, relatywizm, kumulatywizm, postmodernizm, platonizm, konwencjonalizm, konstruktywizm, prawda, prawda absolutna

Barnes B., Bloor D., Mocny program..., IFiS PAN, Warszawa 1993

Wilder R. L., Mathematics as Cultural System, Pergamon Press 1981

Bloor D., Knowledge and Social Imagery, Routledge, London 1976

Davis P. J., Hersh R., Świat matematyki, PWN, Warszawa 1994

Vilenkin N. Ya., In Search of Infinity, Birkhauser, Boston 1995

Lehman H., Introduction to the Philosophy of Mathematics, Oxford 1979
Pobierz


Opublikowane
2018-09-06

Cited By /
Share

Kościuszko, K. (2018). Od Davida Bloora do antypostmodernizmu. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 29–38. https://doi.org/10.31648/hip.534

Krzysztof Kościuszko 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0003-4474-2885Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Kościuszko

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania