Evaluation and promise of „e-democracy” in some consensus conferences

Bernard Reber

Université Paris Descartes, Paris Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) National Center for Scientific Research Research Center „Sens, éthique et société” (CERSES)


Abstrakt

Czy rzeczywiście nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ITL) oraz tzw. demokracja elektroniczna mogą przyczynić się do poszerzenia zakresu władzy przysługującej obywatelom? Odpowiedzi będą wielorakie. Zaczniemy od nowych technik i procedur partycypowania zwykłych obywateli w obszarze technologiczno-partcypatywnych ocen (ETP). Przebadamy ocenę samego TIC w ramach dwóch obywatelskich konferencji w USA i Japonii. Następnie rozpatrzymy TIC jako nowy sposób partycypowania. Porównamy realne debaty z asynchronicznymi debatami TIC. W końcu zastanowimy się nad nadziejami związanymi z odnowioną demokracją w obrębie zaawansowanych technologii.


Słowa kluczowe:

demokracja elektroniczna, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIC), konferencja obywateli, etyka technologiczna, organizmy modyfikowane genetycznie, demokracja partycypacyjna

Habermas J., La technique et la science comme idéologie (1968), Gallimard, Paris

Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel, 2 tomes, trans. J-M. Ferry and J-L. Schlegel, Fayard, Paris 1987 1973.

Fischer F., Citizens, Experts and the Environment: The Politics of Local Knowledge, Duke University Press, Durham NC 2000 <www.senat.fr/opecst/>.

Vig N., Paschen H., Parliaments and Technology. The Development of Technology Assessment in Europe, State University of New York Press 2000

Powell W. W., Dimaggio, P. J., The new Institutionalism in Organisation Analysis, University of Chicago Press 1991

Dziedzicki J-M., La médiation environnementale: une comparaison internationale, ESA-EDF-DER, Paris 1998

Reber B., Technology Assessment as Policy Analysis: From Expert Advice to Participatory Approaches, (in:) F. Fischer, G. Miller, M. Sidney (eds.), Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods, “Public Administration and Public Policy Series” 125, Rutgers University/CRC Press, New York 2006

Sclove R., Democracy and Technologies, Guilford Press, New-York 1995

Kleinman L. (ed.), Science, Technology & Democracy, State University Press of New York 2000

Callon M., Lascoumes P., Barthe Y., Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Seuil, Paris 2001

Cheveigné de S., Boy D., Galloux J-C., Les Biotechnologies en débat. Pour une démocratie scientifique, Balland, Paris 2002.

Latour Cf. B., Les politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie, La Découverte, Paris 1999.

Ferry J-M., Les puissances de l’expérience, Cerf, 2 vol., Paris 1991.

Simon See J., Bellucci S. (eds.), Participatory Technology Assessment. European Perspectives, Centre for the Study of Democracy and Swiss Centre for Technology Assessment, Bern – London 2003

Technology Assessment in Europe, between Method and Impact, financed by the European Commission, 2002

Fischer F., Citizens, Experts and the Environment...; Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices, Oxford University Press 2003

Joss S. (ed.), Special Issue on Public Participation in Science and Technology. Science and Public Policy, vol. 26, no. 5, Octobre 1999

Hennen L., Participatory Technology Assessment: a Response to Technical Modernity?, (in:) Special Issue on Public Participation in Science and Technology. Science and Public Policy, vol. 26, no. 5, Octobre 1999

Klüver L., Project Management. A matter of Ethics and robust Decision, “EUROPTA”, [online] <www.tekno.dk/pdf/projekter/europta_Report.pdf.>.

Fiorino D. J., Citizen Participation and Environmental Risk: A Survey of Institutional Mechanism, “Science, Technology & Human Values” 1990, vol. 15, no. 2

Rowe G., Frewer J. L., Public Participation Methods: A Framework for Evaluation, “Science, Technology & Human Values” 2000, vol. 25, no. 1,

Renn O., Webler T., Kastenholz H., Procedural and substantive Fairness in landfill Sitting: a Swiss Case Study, “Risk: Health, Safety and Environment” 1996, no. 7,

Reber B., Technologies et débat démocratique en Europe. De la participation à l’évaluation pluraliste, “Revue Française de Science Politique” 2005, vol. 55, no. 5–6,

Reber See B., Les controverses scientifiques publiques au secours de la démocratie, “République cherche démocratie et plus si aff., Cosmopolitiques. Cahiers théoriques pour l’écologie politique” 2003, no. 3

Boy D., Donnet-Kamel D., Roqueplo P., Un exemple de démocratie participative:, “Revue Française de Sciences Politiques” 2000, vol. 50

<www.conseil-economique-et-social.fr/ces_dat2/plan.htm>.

<www.cite-des-sciences.fr>.

Reber B., Public Assessment and new Rules for the “Human Park”, (in:) B. Latour, P. Weibel, Making Things Public. Atmospheres of Democracy, MIT Press, Cambridge 2005

Reber B. (dir.), La Bioéthique en débat, “Archives de philosophie du droit” 2010, no. 53.

Reber B., La démocratie génétiquement modifiée. Sociologies éthiques de l’évaluation des technologies controversées, Presses de l’Université Laval 2010.

<www.loka.org/pages/worldpanels.htm>.

Reber B., La Nouveauté éthique des “nouvelles technologies”. Les techniques confrontées à l’exigence apocalytpique. [The ethical novelty of “New technologies”. Techniques confronted the Apocaliptic], PhD Thesis, Centre Raymond Aron, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1999.

Reber B., Ethics in Participatory Technology Assessment, “Technikfolgenabschätzung, Theorie und Praxis” 2006, no. 2 (15)

<www.itas. fzk.de/tatup/062/rebe06a.htm>.

Canto-Sperber M., L’inquiétude morale, Presses Universitaires de France, Paris 2001

Pharo P., Morale et sociologie, Gallimard, Paris 2004

Reber B., Brossaud C., Digital Cognitive Technologies. Epistemology and Knowledge Economy, ISTE/John Wiley and Sons Inc. 2010.

Opublikowane
2018-09-07

Cited By /
Share

Reber, B. (2018). Evaluation and promise of „e-democracy” in some consensus conferences. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 153–164. https://doi.org/10.31648/hip.573

Bernard Reber 
Université Paris Descartes, Paris Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) National Center for Scientific Research Research Center „Sens, éthique et société” (CERSES)Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Bernard Reber

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania