Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera

Henryk Benisz

Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0001-5449-0760


Abstrakt

Heidegger przedstawia koncepcje jestestwa współzależnego od bycia, którą można by nazwać prehumanizmem, ponieważ jest ona bardziej źródłowa od koncepcji humanizmu Sartre’a. Heidegger krytykuje humanizm uwikłany w metafizykę i twierdzi, że odwrócenie zasady metafizycznej pozostaje zasadą metafizyczną, dlatego Sartre jest dla niego metafizykiem, który nie potrafi dotrze do bycia oraz właściwie przemyśle i wypowiedzieć prawdy bycia, a więc, jak si ę wydaje, nie potrafi też prowadzić autentycznej egzystencji. Niewątpliwie ontologia fundamentalna Heideggera jest bardziej pierwszą filozofią niż ontologia fenomenologiczna Sartre’a, aczkolwiek spopularyzowany przez Sartre’a egzystencjalizm na pewno ma większą siłę oddziaływania społecznego niż sformułowana w hermetycznym języku analityka egzystencjalna Heideggera.


Słowa kluczowe:

Heidegger, prehumanizm, analityka egzystencjalna, ontologia fundamentalna, Sartre, humanizm, egzystencjalizm, ontologia fenomenologiczna

M. Heidegger, List o „humanizmie”, przeł. J. Tischner, (w:) idem, Znaki drogi, Aletheia, Warszawa 1995

Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, (w:) idem, Dzieła wszystkie, t. 6, PWN, Warszawa 2001

J.P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, przeł. J. Krajewski, Muza, Warszawa 1998

J.P. Sartre, Słowa, przeł. J. Rogoziński, Wiedza i Życie, Warszawa 1997

M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 1994

H. Rowley, Tête à tête: opowieść o Simone de Beauvoir i Jean-Paulu Sartrze, przeł. J. Kalińska, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2006

J.P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, przeł. J. Kiełbasa, P. Mróz, R. Abramciów, R. Ryziński i P. Małochleb, Zielona Sowa, Kraków 2007

R. M. Rilke, Poezje, przeł. M. Jastrun, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987

A. Malraux, Zdobywcy, przeł. A. Wa¿yk, Rój, Warszawa 1936

J.P. Sartre, Mdłości, przeł. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1974

M. Heidegger, Nauka i namysł, przeł. M.J. Siemek, (w:) idem, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik, Warszawa 1977
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Benisz, H. (2018). Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (19), 239–266. https://doi.org/10.31648/hip.579

Henryk Benisz 
Uniwersytet Opolski
https://orcid.org/0000-0001-5449-0760Licencja

Prawa autorskie (c) 2018 Henryk Benisz

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.

Teksty zaproponowane do "Humanistyki i Przyrodoznawstwa" nie powinny być nigdzie wcześniej publikowane. Wraz z przesłaniem tekstu redakcji Autor akceptuje, że w momencie zakwalifikowania tekstu do publikacji nasze czasopismo będzie stosowało licencję the Creative Commons Attribution (CC BY-NC). Na podstawie tej licencji autorzy zgadzają się, że ich prace mogą być zgodnie z prawem ponownie wykorzystywane do jakichkolwiek celów, za wyjątkiem celów komercyjnych, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody ze strony autora lub wydawcy. Każdy może prace te czytać, pobierać, kopiować, drukować, rozpowszechniać oraz przetwarzać, pod warunkiem poprawnego oznaczenia autorstwa oraz oryginalnego miejsca publikacji. Autorzy zachowują prawa autorskie do swoich utworów bez żadnych innych ograniczeń. Pełna informacja na temat licencji CC BY-NC

Oświadczenie autora do pobrania