Opublikowane: 2018-09-131

Znaczenie średniowiecznego prawosławia dla filozofii rosyjskiej

Beata Zielewska-Rudnicka
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.882

Abstrakt

Filozofia rosyjska zrodziła się w X wieku z chwilą przyjęcia przez Rosję prawosławia. Nie wszyscy historycy zgadzają się z tym poglądem. Przede wszystkim odmawiają filozoficznego charakteru pierwszej refleksji dotyczącej człowieka, Boga, świata, podkreślając jej teologiczne pochodzenie. Tymczasem średniowieczna Ruś, podobnie jak Europa tamtych czasów, problemy filozoficzne rozpatrywała na gruncie teologii. Dopiero dalsze losy tych dwóch nauk potoczyły się innymi drogami. Prawosławna filozofia na tyle przeniknęła kulturę rosyjską, że zadecydowało to o jednej z jej osobliwości, wyrażającej się w przekonaniu o współistnieniu wiary i rozumu. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczni rosyjscy filozofowie powracali i odwoływali się do poglądów Ojców Kościoła. Najważniejsze idee rosyjskie wypłynęły z średniowiecznej myśli religijnej.

Słowa kluczowe:

filozofia, religia, rozum, wiara, prawosławie, Bóg, człowiek

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Zielewska-Rudnicka, B. (2018). Znaczenie średniowiecznego prawosławia dla filozofii rosyjskiej. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (16), 135–144. https://doi.org/10.31648/hip.882

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.