Opublikowane: 2018-09-131

Myślenia perspektywy i różnice: Sokrates, Platon, Heidegger

Paweł Korobczak
Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.31648/hip.885

Abstrakt

Artykuł stara się podejmować kwestię kryzysu jako kondycji myślenia; jako okoliczności, która myśleniu tyleż zawsze towarzyszy, ile je umożliwia. Punktem wyjścia jest próba wskazania na trudność interpretacji zarówno faktu umiejscowienia u początków Bycia i czasu cytatu z Sofisty Platona, jak i treści oraz znaczenia zacytowanych słów. Wywód stara się wskazać na możliwe rozumienie filozofii Platona i Sokratesa jako poruszającej podobny obszar problemowy do tego, który stał się zagadnieniem newralgicznym dla Heideggera, sugerując, że warunkiem możliwości myślenia u każdego z trzech filozofów pozostaje wspólnota, jaka jednak możliwa jest tylko w kontekście niezbywalnej perspektywiczności samego myślenia. Wobec tego także istota samej perspektywiczności staje się zagadnieniem poruszanym w tekście.

Słowa kluczowe:

myślenie, etyka, egzystencjalna ontologia, perspektywiczność, pismo, miejsce, kryzys, wspólnota, różnica

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Korobczak, P. (2018). Myślenia perspektywy i różnice: Sokrates, Platon, Heidegger. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (16), 181–195. https://doi.org/10.31648/hip.885

Cited by / Share

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.