Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelna KPP
dr Magda Dziembowska
UWM w Olsztynie
magda.dziembowska@uwm.edu.pl