Analiza instytucji świadka koronnego w Polsce

Daria Zarzycka

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The article presents the institution of the crown witness in Poland, as well as a process of obtaining this status. In addition, the conditions for the protection of both the crown witness and his relatives are indicated. An important element of the text is also the mention that this institu-tion has many supporters and opponents. The aim of the article was to analyze the institution of a crown witness, pointing its good and bad sides, as well as to look closer at the process of obtaining the that status. The conclusions that can be drawn are that crown witnesses can contribute to the resolution of even the most difficult cases regarding organized crime groups, while currently their testimony is not thoroughly verified. That may lead to wrongful convictions, so this institution should be refined by the legislator in such a way that the crown witness does not raise the slightest doubt as to his credibility.


Słowa kluczowe:

witness, crown witness, criminal law, protection of crown witnesses, organized crime groups


Literatura   Google Scholar

Dymińska Z., Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości w świetle zmiany ustawy o świad-ku koronnym, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2007, nr 1.   Google Scholar

Pływaczewski E.W., Świadek koronny jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej, „Prokura-tura i Prawo” 2010, nr 7–8.   Google Scholar

Ważny A. (red.), Ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2013.   Google Scholar

Wojtaszyn K., Kacperczyk A., Świadek koronny. 15 lat doświadczeń, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-nego” 2011, nr 5(3).   Google Scholar

Akty prawne   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553).   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555).   Google Scholar

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 738).   Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593).   Google Scholar

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857).   Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy świadkom koronnym i innym uprawnionym osobom.   Google Scholar

Źródła internetowe   Google Scholar

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/swiadek-koronny-sprawozdanie-departamentu-ds-pz-prokuratury-generalnej/.   Google Scholar

https://wolnemedia.net/wszechswiadek/.   Google Scholar

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/instytucja-swiadka-koronnego-do-zmiany-uwazaja-eksperci,498363.html.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-08

Cited By /
Share

Zarzycka, D. (2021). Analiza instytucji świadka koronnego w Polsce. Kortowski Przegląd Prawniczy, (3). https://doi.org/10.31648/kpp.7107

Daria Zarzycka 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie