Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Der Beitrag ist bisher unveröffentlicht und wurde auch keiner anderen Zeitschrift vorgelegt (andernfalls ist eine Erklärung in "Kommentare für die Redaktion" beigefügt).
  • Die Datei liegt im Format Microsoft Word, RTF oder WordPerfect vor.
  • Soweit möglich, wurden den Literaturangaben URLs beigefügt.
  • Der Text liegt mit einfachem Zeilenabstand vor, Schriftgröße 12, gegebenenfalls kursiv, nicht unterstrichen (mit Ausnahme der URL-Adressen); alle Illustrationen, Grafiken und Tabellen sind an geeigneter Stelle im Text eingefügt und nicht am Textende.
  • Der Text folgt den stilistischen und bibliografischen Vorgaben in Richtlinien für Autor/innen , die unter "Über uns" zu finden sind.


Wymogi redakcyjne

Tekst artykułu powinien być przygotowany w sposób standardowy: czcionka 12 Times New Roman z 1.5 linii odstępu między wierszami a przypisy czcionka 10 Times New Roman z 1.0 linii odstępu między wierszami. Tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów. Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 40.000 znaków, glosy 20.000.

Układ artykułu:

Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliacja, dane adresowe, nr ORCID
Tytuł artykułu
Tekst główny artykułu
Bibliografia - w przypadku bibliografii zawierającej symbole Cyrylicy należy dokonać ich transliteracji według normy ISO 9 oraz przetłumaczenie tytułu na język angielski [w nawiasach kwadratowych]. Istnieje możliwość podania wyłącznie tłumaczenia tytułu na język angielski pod warunkiem, że Autor poda język oryginalny cytowanej publikacji w nawiasach kwadratowych np. [in Russian].
Tytuł artykułu w języku polskim
Tytuł artykułu w jezyku angielskim
Słowa kluczowe w języku polskim (4-6)
Słowa kłuczowe w jezyku angielskim (4-6)
Streszczenie strukturalne (elementy: Wprowadzenie - Cel artykułu - Wnioski) w języku polskim (do 200 słów)
Streszczenie strukturalne (elementy: Wprowadzenie - Cel artykułu - Wnioski) w języku angielskim (Summary)

Redakcja przyjmuje teksty opracowane komputerowo w edytorze tekstu w formacie doc, Wersje elektroniczne należy przesyłać na adres mailowy Redakcji - kpp.uwmwpia@gmail.com.