Wyłączenie odpowiedzialności karnej za błąd medyczny w czasie pandemii COVID-19

Maria Tomczak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The COVID-19 pandemic has caused a rapid growth in medical malpractice perpetrated by totality of medical staff. New regulations were mandated by legislator so as to introduce rules restricting responsibility of a medic in particular and necessary cases. Art. 24 of newly constituted Act issued on October, 28 2020 modified some effective acts in accordance with countering crisis situation associated with Coronavirus outbreak. Legislator stated a normative solution that cancelled criminality of actions taken during pandemic. Acts mentioned in the incoming law refers to art. 155, art. 156 § 2, art. 157 § 3, art. 160 § 3 of Polish Penal Code. The main and essential prerogative of amendment is the attitude of suspect who is to perform in peculiar circumstances and proof of precaution required in an exceptional instance. The article points out the outlook on regulations established recently that consists of consequences of medical malpractice during pandemic and legal responsibilities as its repercussion. Undoubtedly, the rule is the privilege for doctors who needs to face the unknown situation.


Słowa kluczowe:

reform, medical error, liability, culpability, COVID-19

Literatura   Google Scholar

Dercz M., Izdebski H., Rek T., Dziecko – pacjent i świadczeniobiorca, wyd. pierwsze Warszawa 2015.   Google Scholar

Gardocki L., Prawo karne, wyd. dwudzieste, Warszawa 2017.   Google Scholar

Górski A., Leksykon prawa medycznego, Warszawa 2012.   Google Scholar

Kwiatkowska M., Odpowiedzialność za błąd medyczny w czasie epidemii. Komentarz praktyczny, 2020, Lex.   Google Scholar

Marek Z., Błąd medyczny, a odpowiedzialność etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, wyd. drugie popr., Kraków 2007.   Google Scholar

Rejman G., Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991.   Google Scholar

Szostak R., Kozak M., Odpowiedzialność karna lekarzy za błędy w sztuce medycznej, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 23.   Google Scholar

Zoll A., Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988.   Google Scholar

Akty prawne   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).   Google Scholar

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, druk nr 683, Sejm IX kadencji.   Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 965 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2112 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 514 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2150 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 562 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 882 z późn. zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.).   Google Scholar

Orzecznictwo   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 r., sygn. akt IV CR 39/54, Lex nr 118379.   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 1953 r., sygn. I K 77/53, Lex nr 117392.   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 1973 r., sygn. akt I KR 116/72, Lex nr 18704.   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2002 r., sygn. II KK 39/02, Lex nr 53316.   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 10 lutego 2010 r., sygn. V CSK 287/09, Lex nr 786561.   Google Scholar

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2017 r., sygn. II CSK 69/17, Lex nr 2342153.   Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 5 marca 2014 r., sygn. akt I ACa 1274/13, Lex nr 1439257.   Google Scholar

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 19 lipca 2018 r., sygn. II AKa 93/18, Lex nr 2533672.   Google Scholar

Źródła internetowe   Google Scholar

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/bezkarnosc-lekarza-a-covid-19-nowa-ustawa,503920.html.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-08

Cited By /
Share

Tomczak, M. (2021). Wyłączenie odpowiedzialności karnej za błąd medyczny w czasie pandemii COVID-19. Kortowski Przegląd Prawniczy, (3). https://doi.org/10.31648/kpp.7116

Maria Tomczak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie